De faldne gudesønner

Jeg har hørt Jon Knudsen sige, at Gud op­rin­delig havde skabt 12 gude­sønner. Jeg ved ikke, hvor han har det fra. Jesus er jo Guds en­bårne søn, så han er ikke én af de 12. Jon mener så, at de 7 keruber faktisk er 7 gude­sønner. Så er der 4 gude­sønner, der faldt sammen med Satan og en tred­je­del af alle eng­lene. En tred­je­del af 12 er jo også 4. Og at Adam er den sidste af de 12 gude­sønner. 7 + 4 + 1 = 12.

Adam er Guds søn

I Luk. 3. 38 står der i slut­­ningen af Jesu slægts­­re­gister: søn af Set, søn af Adam, søn af Gud. Så Adam kaldes altså Guds søn.

Gudssønnerne

Se Job. 38.7. Her står faktisk alle guds­sønnerne. Der skal mindst være 3 for at kunne kalde noget for alle. Guds­sønnerne står også omtalt i 1. Mos. 6.4. Så jeg kan ikke sige, at Jon ikke har ret.

Da de gude­sønner, der fik børn med men­nesker før synd­floden, absolut må være faldne gude­sønner. Der står sønner af Gud, der står ikke “bare” engle eller him­melske væsner. Selvom him­melske væsner også kan være en betegnelse på guds­sønner. Det kan være vigtigt at se på grundtekst ordene.

Samme DNA

Jon har også fortalt, at med hensyn til avl så kan nogen, der ikke har samme DNA, ikke få afkom.

Vi har samme DNA som Gud. Men det må de øvrige guds­sønner jo også have. Ellers kunne de ikke have kunnet få børn med men­nesker. Hvordan de så sam­tidig kan øde­lægge men­neskers DNA, forstår jeg ikke helt. Jaco Prinslo skrev vist i sin bog, at det var Nephilim der fik børn med men­nesker. Jeg ved ikke, om det i 1. Mos. 6.4 er guds­søn­nernes afkom med men­nes­kene, der kaldes for “The Nephilim”. Det kan også være afkom af faldne engle.

200 faldne engle

I 1. Enoks bog 5 står der faktisk om 200 engle, som be­gærede de smukke men­nes­ke­døtre på jorden. Der står nævnt disse engles over­hoveder med navn. Jeg prøvede for sjovt at tælle dem. Jeg blev cho­keret, for der er faktisk 19. Så kom jeg jo umid­del­bart til at tænke på COVID-19 og den dæ­mo­niske be­sæt­telse – DIVOC-AI – Disse engle er jo faldne engle.

De 4 faldne gudssønner

Hvorfor fortæller jeg dig dette? Fordi Jon har for­talt, at han tror, at det er de 4 faldne gude­sønner, der er omtalt i Åb. 9.14-15, som bliver løs­ladt. De over­sætter det til engle, men det græske ord har flere betyd­ninger. Aggelos – af aggello [sand­syn­ligvis afledt af (71), jf. (34)] (at bringe bud­skab). En “engel” er en bud­bringer.

Du kan høre og se Jons tale her om: “De 4 gude­sønner løs­ladt!” fra d. 8. august 2021.

Se også: De 4 onde væsner – & – Dyret er her!