Den der sejrer!

I Johannes’ Åbenbaring står der flere steder, hvad vi får, når vi sejrer og holder ud i troen på Jesus og i den kamp, som livet er. Først kommer de steder, som er skrevet i brevene til de 7 menigheder.

I Åbenbaringen 2 

7: »Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger til me­nig­hed­er­ne! Den, der sejrer, ham vil jeg give at spise af livets træ, som er i Guds paradis.« Vi får lov at være i Guds Paradis, og der kan vi kan spise af livets træ.

11: »Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger til me­nig­hed­er­ne! Den, der sejrer, skal ingenlunde skades af den anden død.« Vi skal ikke skades af den anden død. Hvad er den anden død? Den anden død er at blive kastet i Ildsøen.

17: »Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger til me­nig­hed­er­ne! Den, der sejrer, ham vil jeg give af den skjulte manna, og jeg vil give ham en hvid sten, og på den sten er der skrevet et nyt navn, som ingen kender uden den, der får det.« Vi skal få af den skjulte manna, hvad det så end er. Vi får en hvid sten. Jeg mener at have hørt eller læst et sted, at det har noget med frifindelse at gøre. Og vi får et nyt navn.

26-29: 26 »Og den, der sejrer og til det sidste trofast gør mine gerninger, ham vil jeg give magt over folkeslagene; 27 og ›med jernspir skal han vogte dem, ligesom lerkar sønderslås‹ – 28 således som også jeg har fået det overdraget af min Fader; og jeg vil give ham morgenstjernen. 29 Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger til me­nig­hed­er­ne!« Trofast at gøre Guds gerninger lige til det sidste, det hører med til at sejre. Det medfører et ansvar også i den kommende verden.

I Åbenbaringen 3

5-6: »Den, der sejrer, skal således iføres hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, og jeg vil vedkende mig hans navn for min Fader og for hans engle. Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger til me­nig­he­d­er­ne!« Vi skal iklædes hvide klæder, det er nok Kristi retfærdighed. Og vores navn skal aldrig slettes af Livets bog. Det betyder jo så også underforstået, at hvis vi ikke sejrer, så kan vort navn blive slettet af Livets bog.

12-13: »Den, der sejrer, ham vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere komme bort derfra; og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det ny Jerusalem, der kommer ned fra Himmelen fra min Gud, og også mit eget nye navn. Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger til me­nig­hed­er­ne!« Jesus får altså også et nyt navn til den tid. Vi skal for altid være hos Gud i hans tempel.

21-22: »Den, der sejrer, ham vil jeg lade sidde sammen med mig på min trone, ligesom også jeg har sejret og taget sæde hos min Fader på hans trone. Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger til me­nig­hed­er­ne!« Vi får lov at sidde på tronen sammen med Jesus.

I Åbenbaringen 21

1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord; thi den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet var ikke mere.

2 Og jeg så den hellige stad, det ny Jerusalem, komme ned fra Himmelen fra Gud, rede som en brud, smykket for sin brudgom. 3 Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: »Se, nu er Guds bolig hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem, 4 og han skal tørre hver tåre af deres øjne, og der skal ingen død være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere; thi det, som var før, er nu forsvundet.«

5 Og han, som sad på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt.« Og han siger: »Skriv; thi disse ord er troværdige og sande.« 6 Og han sagde fremdeles til mig: »De er opfyldt. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand uforskyldt. 7 Den, som sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. 

Når vi sejrer, så får vi lov at arve alt det, som lige er beskrevet om den nye himmel og den nye jord, hvor retfærdighed bor. For der vil Gud selv bo hos os, og vi skal være hans folk. Der får vi lov at drikke af livets vand.

Hold ud!

Når vi holder os det for øje, hvilken herlighed der venter os. Så er det nok værd at holde vore lidelser ud i denne verden. Holder vi ud, så vi sejrer, så venter der os en herlig fremtid. Giver vi op, så vi altså ikke sejrer, så venter der os en for­fær­de­lig fremtid i form af den anden død.

Så derfor for alt i verden: Omvend dig fra din synd – vælg at tro på Jesus og overgiv dit liv til ham – tag imod Guds gave – Jesus – Kristi ret­fær­dig­hed – lev i over­ens­stem­mel­se med Guds ord – lev med Jesus som herre i dit liv – og bliv ved med det hele livet.