Den anden død! – Ildsøen


Dette er den anden død: ildsøen.

Åb. 20.14


Hvad er den anden død? Det er Ildsøen, som er den anden død. Det har vi lige læst i Åb. 20.14.

Ildsøen

Hvad er Ildsøen? Det er en sø, som brænder med ild og svovl. Det står i Åb. 21.8: »Men de feje og utro og afskyelige og morderne og de utugtige og trold­mænd­ene og af­guds­dyr­ker­ne og alle løgnerne, deres plads er i søen, som brænder med ild og svovl; det er den anden død.« Ildsøen er et for­fær­de­ligt sted. Ildsøen blev skabt til Satan og de engle, han forførte til at gøre oprør mod Gud. Men de men­nes­ker, som vælger at ikke tage imod Jesus som frelser, bliver tvunget til at følge med Satan, da de har valgt at tro på Djævelens løgne.

Den der sejrer 

I Åb. 2.11 står der: »Den, der sejrer, skal ing­en­lun­de skades af den anden død.« Hvad sker der så, hvis vi ikke sejrer? Her står jo un­der­for­stå­et, at hvis vi ikke sejrer, så vil vi blive skadet af den anden død. Derfor er det så vigtigt, at vi går sejrende ud af livet her på jorden i troen på Jesus Kristus. Du kan læse mere om den der sejrer.

Den første opstandelse!

I Åb. 20.6 står der: Salig er den, som har del i den første op­stand­el­se! dem har den anden død ingen magt over. Meget vigtigt – for at undgå den anden død. Hvad er den første opstandelse? Det kan vi læse i Åb. 20.1-6 om tu­sind­års­ri­get.

Kastes i Ildsøen 

Dyret og den falske profet, som hjælper Satan, de kommer i Ildsøen. Det er lige før Satan bindes i de tusinde år. Det kan vi læse i Åb. 19.20: Og dyret blev grebet og sammen med det den falske profet, som for dets øjne havde gjort tegnene, hvormed han havde forført dem, der tog dyrets mærke på sig, og dem, der tilbad dets billede. De blev begge kastet levende i ildsøen, som brænder med svovl.

Efter tusindårsriget, når Satan igen har forført men­nes­ker på jorden, så bliver han også kastet i Ildsøen. Åb. 20.10: Og Djævelen, som havde forført dem, blev kastet i ild- og svovlsøen, hvor også dyret og den falske profet var; og de skal pines dag og nat i evig­hed­er­nes evig­hed­er. Så er det endelig slut med Djæ­vel­ens for­før­el­se. Først af engle og siden af men­nes­ker gennem flere tusinde år.

Så kommer Guds dom på dommens dag, som står i Åb. 20.11-15. Hvor alle de døde, som opstår i den anden opstandelse, vil blive dømt ud fra, hvad der står i Guds bøger om dem og deres gerninger. Efter at døden og Dødsriget har givet alle de døde tilbage, så bliver de også kastet i Ildsøen. Åb. 20.14-15: Og døden og Dødsriget blev kastet i ildsøen. Dette er den anden død: ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han kastet i ildsøen. Alle, hvis navne ikke står skrevet i Livets bog, vil blive kastet i Ildsøen. Derfor er det så vigtigt, at vi ved, at vore navne er skrevet i Livets bog.

Alvorlig advarsel!

I Åb. 14.9-11 får vi  en alvorlig advarsel forkyndt af en engel: 9. Og endnu en engel, den tredje, fulgte dem; han råbte med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd, 10. så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger; og han skal pines med ild og svovl for de hellige engles og for Lammets øjne. 11. Og røgen fra deres pine stiger op i evig­hed­er­nes evig­hed­er; og de har ikke hvile hverken dag eller nat, de, som tilbeder dyret og dets billede, og enhver, der tager dets navn som mærke.« 

At pines i evig­hed­er­nes evig­hed­er er evig fortabelse. Og her ser vi, at de mennesker, som tilbeder Dyret og dets billede, og som tager Dyrets mærke på deres hånd eller i deres pande, de vil også gå evigt fortabt. Så det er meget vigtigt, at vi aldrig nogen sinde lader os bedrage til at tage Dyrets mærke på os. For der kommer en dag, hvor ingen kan købe eller sælge uden at have dette mærke. Derfor er det også meget vigtigt, at vi ved, hvad Dyrets mærke er.