Empati eller sympati

Jeg har hørt men­nesker bruge ordet empati, men vidste ikke, hvad det egentlig var. Jeg fik at vide, at det er noget andet end sympati.

Sympati

Sympati betyder omtrent det samme som velvilje. De syno­nymer, som ord­bogen (∗) har fore­slået, er: velvilje, behag, del­tagelse, for­ståelse, good­will, med­følelse, med­lidenhed, medynk.

Empati

Empati har mere end én betydning, af­hængig af sam­men­hængen. Syno­nym­ord­bogen (∗) skriver: 1) accept, bil­ligelse, god­ken­delse, eller 2)  for­ståelse, ind­levelse. Dens syno­nymer er: indføling, kunnen, sans, nemme, streng, dyg­tighed, kapa­citet, evne, talent, accept, bil­ligelse, god­kend­else, for­ståelse, ind­levelse.

Forskellen på empati og sympati

Der er stor forskel på at have for­ståelse for, have med­følelse med og med­lidenhed med et men­neske og at have ind­levelse i en persons liv at leve sig ind i et andet men­neskes liv. – Det er meget vigtig at forstå for­skellen mellem sym­pati og em­pati. Og at vi ab­solut ikke skal leve andres liv eller prøve at styre andres liv. Det er hekse­kraft.

Pastor Jerry Toney

Her er en under­visning af pastor Jerry Toney fra søndag d. 19. december 2021 om em­pati – Empathy . . . – 33 min. – Vil du gerne have danske under­tekster på, kan du se hvordan her. –