Fødevarekrise er varslet

Der er varslet en føde­vare­krise. Det er både pro­fetisk, men også men­nesker med indsigt har varslet, at der er begyndt at være for­sy­nings­krise.

Desuden for dem, der kan se og vil indse, at vi har begyndt på Åben­bar­ingen, så står der om føde­vare­krise i Åb. 6.6. – Til dem, der ikke vil tro det og handle efter det, så kommer der nok en brat op­vågning, med mindre de dør inden af dræ­bende gift.


Her er nogle indlæg fra 444 profetiske nyheder

Whoa! The day the Messiah came! – Whoa! Den dag, hvor Messias kom! – Lagt ud d. 2. december 2021- Avidan – Den første besked: Hver plage / virus­mu­tation er ad­varsler. Jo stærkere plage, virus mu­terer. Jo højere er ad­vars­lerne. Ad­varsler til nati­onerne og ver­dens folk om at om­vende sig. Om­vend jer! Om­vend dig! – De foku­serer på det for­kerte. Den fryg­telige dommens plage kommer. Den vil være luft­båren og mere dødelig. Mine børn, priserne på mad vil snart stige. Omvend jer!

Be ready my children – Vær klar mine børn – Lagt ud d. 2. december 2021 – Lynne Johnson – Føde­vare­mangel vil resultere i hungers­nød. – 1. dom vil være jord­skælvet i Cali­for­nien. Husk også, at ingen må tages til et reger­ings­hjem eller lejr UNDER NOGEN OM­STÆN­DIG­HEDER, for de skal blive DØDS­LEJRE, som min profet allerede har fortalt jer. Vær klar mine børn. Vær for­beredt. – Hold jer væk fra lejrene!