Frygtkampagner

Medierne er så gode til at komme med den ene frygt­kam­pagne efter den anden.

Corona-virus

Fra corona-virus blev sluppen fri i Kina har men­nesker i måneds­vis fået fortalt historier, der skulle skabe frygt. Samtidig fik de fortalt løs­ningen – COVID-19 vac­ci­nerne. Så alle der ville advare mod disse såkaldte COVID-19 vac­ciner for­søgte de onde at få lukket munden på. Hvorfor? Fordi det er et led i de ondes planer at alle skal mærkes. Se – Planen om at mærke os

Krig

Nu bruger de så krigen mellem Rusland og Ukraine til en ny slags frygt­kam­pagne.

AIDS frygtkampagne

Nu fortæller dr. Reiner Fuellmich, at han og hans team mener på grundlag af en række faktorer, at glo­ba­lis­ternes næste plan er at iværk­sætte en frygt­kam­pagne ved­rørende AIDS. Dette er blevet mulig­gjort gennem det svækkede immun­system hos dem, der er blevet inji­ceret. Dette er et ekko af råd fra eks­perter som dr. Zelenko.

Fuellmich ønsker at minde verden om, at AIDS ikke er luftbåren, og at der vil være tale om vac­cine-indu­ceret AIDS. – Altså en AIDS der er for­år­saget af at COVID-19 vac­ci­nerne re­ducer im­mun­for­svaret.

Der er en, der har skrevet, at staten har købt HIV-medicin for 450 mil­lioner kroner? Jeg ved ikke om det er sandt, hvis det er, så er det da van­vittigt. Men det kan jo være, fordi de allerede er in­for­meret om, at COVID-19 vacci­nerede men­nesker udvikler AIDS.

Mod ytringsfrihed

Der er også skræm­me­kam­pagner nu mod vores ytrings­frihed. DFF har taget kon­se­kvensen af det og vil ikke længere for­tælle men­nesker sand­heden fordi: “Der ind­føres ​lov­givning som krimi­nali­serer ‘mis­in­for­mation’.” – Og det er selv­følgelig eliten, der bestemmer, hvad der er sandt, og hvad der er mis­in­for­mation. Så men­nesker, der for­tæller andet end det eliten vil have, kan gøres krimi­nelle. De vil have det til at være kri­mi­nelt at for­tælle sand­heden. – HJÆLP siger jeg bare. Lov­løs­heden tager over­hånd.