Jesu ligklæde

Da Jesus var død, kom der en rig mand, Josef fra Arimatæa, som var blevet en discipel af Jesus. Han bad Pilatus om at få Jesu legeme, og Pilatus befalede, at det skulle udleveres til ham.

Josef tog så Jesu legeme og svøbet det i et rent ligklæde. Derefter lagde han Jesu legeme i graven. To kvinder sad overfor graven og så det.

Da Jesus var opstået fra de døde dagen efter sabbaten, og disciplene havde fået det at vide, løb Peter og Johannes ud til graven og så at den var tom. De gik ind i graven og så, at ligklæderne lå der. Og tørklædet han havde haft over hovedet lå lagt sammen for sig selv.

Den beretning kan du læse her i Johs. 20.1-10.

Du kan også læse mere om Jesu opstandelse.