Jonathan Weissman

En advarende røst mere. Uaf­hængig og selv­stændig. Jonathan virker til at være en ganske ung mand, men han har mere visdom og for­stand end mange ældre, kan jeg høre. Jeg fandt hans kanal på YouTube her d. 9. oktober 2022. Og blev virkelig over­rasket over at hans bud­skab ligger der endnu, da det absolut ikke er en for­taler for disse eks­peri­men­telle ind­sprøjt­ninger i form af COVID-19 vac­ciner.


Jonathan Weissman skriver

Jonathan Weissman skriver på sin You­Tube kanal – All The Risks – under Om: Jeg er vært for min helt uaf­hængige bio­sik­ker­heds­risiko­vur­dering, der doku­men­terer alle risici på tværs af tok­si­ko­logi, mole­ky­lær­bio­logi, viro­logi, immu­nologi og epide­mio­logi på all­the­risks.com. – Jeg taler nu for at ad­vare den bri­tiske kirke og andre steder om dette hidtil usete gene­tiske eks­peri­ment. Se mere på “Alle risi­ciene – Jonathan Weiss­man“.

Jonathans hjemmeside alltherisks.com

Du kan også høre Jonathan for­tælle lidt om sin viden i starten af ud­sen­delsen her.


Jonathan Weissman fortæller

Jonathans første budskab på hans kanal

COVID-19 Genetic Vaccines: The Severity of the Times – COVID-19 gene­tiske vacciner: Tidernes alvor: Dette bud­skab er en op­følg­ning på min tid­ligere video­ ad­varsel (20. sep­tember 2021) til den britiske kirke om eks­peri­men­telle gene­tiske COVID-19-vac­ciner, da reger­ingen fortsat op­fordrer børn i alderen 12-15 år til at til­melde sig det gene­tiske eks­peri­ment.

Hastende budskab

Urgent Message to the Church on COVID-19 Vac­cines – Hastende budskab til kirken om COVID-19-vac­ciner: Dette er en presserende advarsel til den britiske kirke om den fortsatte anvendelse af de eksperimentelle genetiske COVID-19-vacciner. Denne besked blev optaget mandag den 20. september 2021.

Jeg har allerede udførligt doku­men­teret alle risici på tværs af toksi­ko­logi, mole­kylær­bio­logi, viro­logi, immun­ologi og epide­mio­logi i en fuld­stændig uaf­hængig bio­sik­ker­heds­risiko­vur­dering på alltherisks.com. Jeg hen­vender mig nu direkte til den britiske kirke for at bede om, at alle hurtigst muligt gen­over­vejer deres støtte til denne eks­peri­men­telle vacci­na­tions­kam­pagne.