Alle risiciene – Jonathan Weissman

En advarende røst mere. Uaf­hængig og selv­stændig. Jonathan virker til at være en ganske ung mand, men han har mere visdom og for­stand end mange ældre, kan jeg høre. Jeg fandt hans kanal på YouTube er d. 9. oktober 2022. Og blev virkelig over­rasket over at hans bud­skab ligger der endnu, da det absolut ikke er en for­taler for disse eks­peri­men­telle ind­sprøjt­ninger i form af COVID-19 vac­ciner.

Se også lidt på “Jonathan Weissman“.

Jonathan Weissman skriver

Jonathan Weissman skriver på sin You­Tube kanal – All The Risks – under Om: Jeg er vært for min helt uaf­hængige bio­sik­ker­heds­risiko­vur­dering, der doku­men­terer alle risici på tværs af tok­si­ko­logi, mole­ky­lær­bio­logi, viro­logi, immu­nologi og epide­mio­logi på all­the­risks.com. – Jeg taler nu for at ad­vare den bri­tiske kirke og andre steder om dette hidtil usete gene­tiske eks­peri­ment.

Jonathans hjemmeside alltherisks.com


Link til flere budskaber

Jonathan Weissman om COVID-19-vac­ciner: Hvad du burde have fået at videJona­than Weiss­man on COVID-19 Vac­cines: What You Should Have Been Told – fra d. 30. sep­tember 2022. – COVID-19-vacciner – Hvad du burde have fået at vide