Moderna vaccinen


Alle de såkaldte COVID-19 vacciner er livsfarlige


Her er nogle meget vilde oplysninger om den såkaldt “corona-vaccine” Moderna.

Nybegyndere

Oplysninger fra video nr. 2 (som er ud­drag fra video nr. 3) fra siden her. Det er første gang Mo­derna ud­vikler en vaccine, da de aldrig før har lavet vacciner eller anden medicin. Altså ingen er­faring. Mo­derna gik fra labo­ra­to­rium eks­peri­ment til fase to ved kun at bruge 34 personer på kun 63 dage. Der burde være gået år. – De første resul­tater viste at 100 % af høj­dosis­for­søgs­per­sonerne fik bi­virkninger. 80 % af lav­dosis-for­søgs­per­sonerne fik bi­virk­ninger. Bill Gates har doneret store beløb til Mo­derna.

Moderna har også udviklet en vaccine, men­nesker kan give sig selv, det er som et plaster, men med en masse små nåle som slange­tænder, der trænger ind i huden. De har taget patent på et enzym de kalder Luci­fer­ace. Hvad fortæller det dig? Lucifer er et andet navn for Satan. Modernas Luci­fer­ace vaccine er en helt ny eks­peri­mentel DNA-RNA-vaccine, som kan ændre vores gene­tiske arve­materiale og sam­tidig mærker men­nesker med et ID-mærke.

Moderna er ikke en vaccine

I Modernas egen er­klæring står der, at det ikke er en ‘vaccine’. Deres hjemme­side ind­rømmer endda, at det er et bio­logisk ‘op­era­tiv­system’. Citat fra min side om Peru­viansk dom­stol dømmer fra siden om Vaccinen. Og hvem tror du står bag denne vaccine? Ifølge skri­veren Howell Woltz så er det Bill Gates og dr. Anthony Fauci.


Gates Foundation

Det er Bill og Melinda Gates der står bag Gates Foun­dation. Og det er deres fond der finan­sierer medi­cinal­firma Mo­derna. – De støtter også andre firmaer. Pfizer er en af de 15 virk­som­heder, der har ind­gået et sam­arbejde med Bill & Melinda Gates Foun­dation om at “frem­skynde ud­vik­lingen, frem­stillingen og lever­ingen af vac­ciner, diag­nostik og behand­linger mod COVID-19”. Her­under kan du læse nogle ny­heder fra livets hjem­me­side –

Life Site News – Livets Hjemmeside Nyheder

Herunder er nogle op­lys­ninger fra artiklen “Verdens­ledere roser ud­vik­lingen af Gates-støttet COVID-vaccine fra Pfizer“. – En artikel fra 10. nov. 2020. – Der er også nogle op­lys­ninger om Mo­derna i den:

Moderna arbejder også på en  mRNA COVID vaccine. I maj rap­por­terede Children’s Health Defense, at de kliniske forsøg med Mo­dernas vaccine havde en “alvorlig skade­procent” på 20 % i høj­do­sis­gruppen. – En SARS-vaccine, der blev paten­teret i marts 2019 – 8 måneder før COVID-ud­bruddet. – De havde altså lavet “vac­cinen” før de slap vi­russen ud. – Men­nesker skal have den vaccine, fordi det er et led i de ondes plan. Den be­skytter ingen mod noget som helst.


Du kan også se mere på denne side, hvor jeg har noget liggende om –

Moderna


Du kan også besøge Modernas egen hjemmeside –

Moderna