Mundbind – masker


Retsinformation

Du kan læse loven om: “Bekendt­gørelse om krav om mund­bind m.v. på ser­ver­ings­steder, i detail­handlen, kultur- og kirke­in­sti­tu­tioner, idræts- og for­enings­fa­ciliteter og på ud­dan­nel­ses­insti­tu­tioner i for­bindelse med hånd­tering af covid-19″ – hos Rets­in­for­mation her:

Retsinformation


Hvorfor skal vi bære mundbind?

Se, hvad nogle mener, årsagen er her:

Sandheden om mundbind


Beskyttelse eller falsk tryghed?

Mundbind er det beskyttelse eller falsk tryghed? Meningerne er delte. I lange tider kunne vi ikke få at vide, om de hjalp noget som helst. – Hvorfor? – Selvfølgelig, fordi de ikke virker efter hensigten. – Og dog, for hvad er hensigten egentlig? – Jeg tror, de virker det, som hensigten egentlig er. Og hensigten er ikke – at beskytte mod virus.

Virker de eller virker de ikke?

Ja, virker mund­bindene mod virus og beskytter os selv eller andre? Se det er et godt spørgsmål, som vi ikke kunne få svar på i lange tider. Lars Boje Mathiesen fra folke­tings­partiet Nye Borgerlige lagde en video ud d. 23. oktober 2020 om mund­bind. Nu var resul­tatet kommet af en stor under­søgelse i Danmark, og vi kunne stadig ikke få et svar.

Beskytter mundbind?

Beskytter mundbind?

Brostrøm efter stort, dansk studie om mund­bind: ‘Vi anbefaler dem stadig’ – Søren Bro­strøm siger: “Mund­bind har noget effekt, den er nok ikke voldsomt stor, det har vi heller aldrig sagt, og det er også derfor, vi siger, at det er et supplement”. Du kan læse artiklen hos DR-Nyheder, som giver svaret på under­søgelsen. Der var 6.000 mennesker med i under­søgelsen. Forskellen var 3 ‰. Der var 3 personer flere uden mundbind end med mundbind, der blev smittet med coronavirus ud af 1.000 personer. Var det så syge mennesker, eller mennesker der bare var testet positive?

Når nu PCR-testene slet ikke er pålidelige. Så kan vi jo sådan set ikke bruge tallene til noget som helst. Og de viser heller ikke noget som helst, ifølge mennesker, der har forstand på det, hvad jeg ikke tror, at Søren Brostrøm har. De anbefaler bare det, de gerne vil have os til at gøre. – Hundetræning ifølge Dan Johannesson. – Artiklen fra d. 18. nov. 2020: 

DR – Nyheder


Tåler du ikke mundbind?

Læge Vibeke Manniche skriver på sin facebookside d. 18. dec. 2020: “Tåler du heller ikke mund­bind? Fordi du får udslæt, har svært ved at trække vejret, bliver svimmel, får hoved­pine, er bange for at falde, ikke kan se noget, ikke kan høre noget, synes de er ækle, bliver utilpas, bange – ja fortsæt selv listen – så er du UNDTAGET efter reglerne. Bort­visning er ikke lovlig og strafbart – du må ikke diskrimineres. Du behøver hverken læge­erklæring eller andet, der ligner.

Vores originale gule badge ved jeg selv virker – således at folk ikke siger noget. De kigger hurtigt på det gule frihedsbadge – og gør så ikke mere”. –

Citatslut.

Det gule originale badge (tåler ikke mund­bind) kan du købe her:

Tåler ikke mundbind


Problemer med mundbind?

Har du problemer med at bære mund­bind? Hvis du har nogle af de problemer, som Sund­heds­styrelsen skriver om på deres hjemme­side, så behøver du ikke bære mund­bind eller visir. Du kan selv læse, hvad Sund­heds­styrelsen skriver her:

 Ikke alle kan bære mundbind

Jeg har kopieret en side fra Sundheds­styrelsen og frem­hævet visse ting, du eller andre måske ikke er klar over. Fra Sundhedsstyrelsens side om Brug af mundbind under: “Hvem er undtaget for anbe­fal­ingerne om brug af mund­bind?” – Så kan jeg ikke lade være med at tænke: “Er det kun anbe­faling? – Er det ikke lovkrav?” – Du kan på Retsin­for­mation finde hvilke lov­­hjemmel der er for mundbind. Se Sund­heds­styrelsens an­be­falinger på min side:

Hvem behøver ikke bære mundbind?


Mundbind er direkte sundhedsskadelige

Malue Witturose har oversat en artikel af tyskeren dr. Margarite Griesz-Brisson MD, ph.d. er kon­sulent neu­rolog og neurofysiolog med en ph.d. i farma­kologi med særlig interesse i neuro­tok­si­kologi, miljø­medicin, neuro­rege­neration og neuro­plas­ticitet. Malue Witturose skriver, at mundbind er langt mere skadelig for hel­bredet end vi måske tror. Især for børn og unge. Læs her en af de bedste for­klaringer på, hvad der sker (som hun er stødt på). Hun har oversat teksten til dansk:

Se facebook artiklen fra d. 10. marts 2021 og her:

Sundhedsskadelige mundbind

Sandheden om ansigtsmasker

Kamalpreet Singh har en engelsk hjemme­side, hvor han også har en side med –

Sandheden om ansigtsmasker

Mundble

Vibeke Manniche har rigtig mange indslag på facebook, også om mund­bind. Jeg vil linke til nogle af dem. – Kan du ikke tåle at bruge mund­bindet, så er du fritaget ifølge loven. Du skal ikke have badget på, men det hjælper.

Her er kommet en video med Vibeke Manniche på dkdox.tv om mund­bind. Videoen er fra d. 4. jan. 2021 og varer 18 min.:

Møgbeskidt mundble


Bakterietættemasker

Læge Claus Hancke fortæller i denne video fra d. 30. nov. 2020, at bakterie­tætte­masker har ingen større effekt og ingen praktisk effekt på virus. De bremser bakterier, men ikke virus. Corona er en virus. 100.000 skal gå med dem for at hindre ét tilfælde af corona. (Det er efter 3 min. og 50 sek., at Claus fortæller det.) Så det er skørt og fuld­stændig for­kert, at vi skal tvinges til at gå med dem. Især fordi neden­stående er til­fældet også.

Mundbind øger CO2 i indåndingsluften

Sådan skriver Helsekonsulenten i deres nyhedsmail fra d. 9. aug. 2020. Citat fra nyhedsmailen kan du finde her –

Mundbind øger CO2 i indåndingsluften


Immunsystemet svækkes

Judi Mikovits er en erfaren virus-forsker. Hun blev kendt i 90-erne for hendes arbejde med HIV-virus. Hun fortæller også at immun­systemet svækkes ved over­dreven desin­fektion og brug af værne­midler. Det skyldes, at nyttige bakterier og vira dræbes ved desin­fektion, og holdes væk af ansigts­masker og andre værne­midler. Hvis man så bliver smittet med skadelige bakterier eller vira, så er de gavnlige mikro­orga­nismer i under­tal, og der er større risiko for, at de skadelige kommer til at dominere og frem­kalde sygdom.

Masker og immunforsvar

Sundhedsskadeligt

Altså er det direkte sund­heds­skadeligt at bruge mund­bind og ansigts­­masker og desin­­ficere hænder hele tiden. Hvad myndig­­hederne netop siger, at vi skal.

Sundhed frem for alt

Mette Frederiksen siger: “Sundhed frem for alt”. – Men de prøver på at tvinge os til at gøre det mod­satte af, hvad der reelt er sundt. – Sandhed frem for alt!


Grundlovssag om mundbind

OOC anlægger nu deres 4 grund­lovs­sag, denne gang om mund­bind. – OOC er Orga­ni­sa­tionen til Op­lys­ning om Corona. Se mere på facebook her fra d. 23. jan. 2021. – Der står også mere om deres 5 grundlovssag, som bliver om corona-vaccine.


Friske indslag om mundbind

Vil du se friske indslag om mund­bind? – Mundkurv – Slavesymbol – Husk mundbind! – så kan du finde nogen på siden her –

Friske indslag om mundbind