Planlagt pandemi i 2025

Ved du, at de onde har planlagt en ny pandemi? Ja, den med abe­kop­perne var også plan­lagt, jeg ved ikke lige, om den kommer til at fort­sætte efter nytår i følge planen eller hvad. Det vil vise sig. Se om “Abekopper“.

Næste planlagte pandemi i 2025

Re­dacted News: “It’s starting, Bill Gates announces the next pan­demic date and out­break loca­tion” – Den er begyndt, Bill Gates annon­cerer den næste pan­de­mi­dato og ud­bruds­sted – Du kan se videoen på: YouTube og Rumble.

Altså Bill Gates og WHO har kørt en simu­lering af den næste pan­demi, der snart kommer til en re­gering nær dig i 2025. Johns Hopkins Center for Health Security har i sam­arbejde med Verdens­sund­heds­orga­nisa­tionen (WHO) og Bill & Melinda Gates Foun­dation gen­nem­ført endnu en pan­demisk bord­øvelse i Bruxelles, Belgien, den 23. oktober 2022.

Fæno­menet er døbt SEERS, Severe Epidemic Entero­virus Respi­ra­tory Syn­drome 2025. Er du klar? – SEERS = Svær Epide­misk Ente­ro­virus Respi­ra­torisk Syndrom.