Underordn jer under lederne


Enhver skal under­ordne sig de øvrig­heder, han har over sig; thi der er ingen øvrighed, uden at den er fra Gud, og de, som findes, er indsat af Gud, | så den, som sætter sig op imod øvrig­heden, står Guds ordning imod; og de, som står den imod, vil pådrage sig selv dom.

Rom.13.1-2


Underordn dig!

Ja, når Det danske Bibel­selskab over­sætter disse vers sådan, så tør mange kristne da ikke andet end at under­ordne sig under øvrig­hederne. For hvem ønsker at pådrage sig Guds dom? – Jeg må sige, at jeg tør ikke under­ordne mig myn­dig­heder, som ikke under­ordner sig under Gud og Guds ord og er indsat af Gud.

Nogle vil selv­følgelig så sige: “Jamen, der står jo at alle er indsat af Gud”. – Ja, det gør der i deres over­sæt­telse. Og jeg synes, at det er virkelig smart oversat. Det er godt for magt­have at have den slags at kunne frem­hæve og sige: “Du skal bare under­ordne dig.”

Er alle ledere indsat af Gud?

Nu er det jo sådan, at Gud har givet os en for­stand og evne til at kunne tænke og vur­dere. Det er rent faktisk, for at vi skal bruge den. Hvis vi nu siger, at alle ledere er indsat af Gud, så siger vi også, at Hitler var indsat af Gud. Og at de men­nesker, der adlød Hitler, adlød Gud? – Nu var det jo sådan, at Hitler faktisk med sin politik og de folk, der adlød ham, slog mange men­nesker ihjel. – Var det Guds vilje? Ja, i følge Luther så var det, har jeg hørt; for Hitler gjorde bare det, som Luther havde skrevet.

Du må ikke slå ihjel!

I 2. Mos. 20:13 står der: Du må ikke slå ihjel! – Det er det 6. bud. – Hvad så når en leder slår ihjel? Adlyder han så Guds bud? NEJ – selv­følgelig gør han ikke det. Skal vi adlyde sådan en leder? Nej, selvfølgelig ikke. – Hvorfor ikke? Fordi han ikke adlyder Gud og Guds ord. Han under­ordner sig ikke under Gud og Guds ord.

Adlyd Gud!

Peter og de andre apostle sagde i Ap.Gr. 5:29: “Man bør adlyde Gud mere end men­nesker.” – Altså kan der være situa­tioner, hvor vi absolut ikke bør adlyde de men­nesker, som er en auto­ritet. Hvorfor står der så, at alle øvrig­heder er indsat af Gud?

Alt er oversat fra en grundtekst

Nu er det jo sådan, at alt jo er oversat fra en grundtekst. Og som jeg skrev, så synes jeg, at det er virkelig smart oversat. Altså smart for dem, der gerne vil have andre til at adlyde dem. Med andre ord. Det er smart oversat af de magtsyge men­nesker, som gerne vil have et kraftfuldt middel til at undertrykke andre mennesker og tilmed påstå, at de mennesker ikke adlyder Gud, om de ikke underordner sig og adlyder. – Føj, siger jeg bare.


Tænk logisk!

Det er Gud, der har skrevet sit ord og inspi­reret men­nesker til det, de skulle skrive for ham. Vi ved, at vi skal adlyde Gud mere end men­nesker. Guds ord er ALTID enig med sig selv. Guds ord bekræfter ALTID sig selv. Hvis der står noget i Guds ord, som ikke er i over­ens­stem­melse med andet, der også står, så må der være noget, som er oversat for­kert. Gud kan ikke lyve. Gud ved alt. Og Gud laver INGEN fejl.

Fejl gud

Hvem er denne verden gud? Djævelen. Han er altså den øverste leder i denne verden, som vi lever i? Er han så indsat af Gud? Skal vi adlyde ham? Tåbelige spørgsmål ikke? Selv­følgelig skal vi ikke det. Hvad så med alle de ledere, der er i verden. Er dikta­torer indsat af Gud? Så vidt jeg ved, har de indsat sig selv ved hjælp af voldelige men­neskers hjælp.

Men­nesker, der tager magten med vold, og vil tvinge andre men­nesker, respekter de Guds lov om, at vi har en fri vilje til selv at vælge og bestemme over os selv? Nej, det gør de ikke. De under­ordner sig ikke Guds lov. Er men­nesker, der ikke under­ordner sig Gud og Guds love, indsat af Gud? Nej, de har valgt Djævelen som gud.

Hvis . . . ?

Hvis vi siger, at alle ledere er indsat af Gud. Så siger vi, at alle ledere op gennem historien er indsat af Gud. Hvad så med alle de ledere, der for­søgte at tvinge men­nesker til at frasige sig deres tro på Jesus som frelser? Lederne sagde, at de skulle holde op med at tro på Jesus. Vi skal under­ordne os under lederne. Det vil sige at men­nesker, der ikke holdt op med at tro på og bekende deres tro på Jesus, var ulydige mod Gud? For vi skal under­ordne os alle ledere, fordi de er indsat af Gud.

Når vi ikke adlyder vores ledere, så er vi ulydige mod Gud. Er det ikke tåbelige på­stande? Hvad så med de lande, hvor der er demo­krati? Disse ledere er valgt ind af men­nesker. Har Gud på­virket disse men­nesker til at stemme på dem, han vil have sat ind? Nej, vi har fået vores frie vilje, vi vælger selv. Selv­følgelig kan Gud virke på os med sin Ånd. Men disse leder er valgt af men­nesker. Alle ledere kan så selv vælge, hvem de vil under­ordne sig, Gud eller Djævelen.

Vi bør underordne os under den rigtige Gud


Lad os se på grundteksten

Jeg er ikke færdig med denne side endnu, men den kommer for­håb­entlig snart.

Underordn jer under lederne  –