USA vagthund

På hjemmesiden – USA watchdog – ligger der også mange vigtige op­lys­ninger. Her linker jeg til nogle artikler.

D. 15. oktober 2021 – Fake CV19 Jab Mandate, Fake FDA Approval & Fake Economy – Falsk COVID-19 vaccine-mandat, falsk FDA-god­kendelse og falsk økonomi. – COVID-19 – falsk god­ken­delse og vaccine-mandat –

D. 28. maj 2021 – CV19 Vax Resistant Mutations, Ballot Audits Continue, Inflation Tax – COVID-19 vaccine-resi­stente muta­tioner, revi­sioner af af­stem­ninger fort­sætter, infla­tions­skat. – Ifølge Luc Montagnier, nobel­pris­tager i medicin i 2008, skaber COVID-19 -vaccinerne varianter eller muta­tioner, der er resi­stente over for COVID-19 vac­cinen.  Han siger også, at han følger det globale vacci­nations­fremstød nøje og siger, at han doku­menterer, at “kurven for vacci­na­tioner følges af kurven for døds­fald“.  Montagnier siger, at han ser “patienter, der er blevet syge med corona efter at være blevet vacci­neret”.