Vaccine & dyrets mærke

 Se også – COVID-19 vacciner er det dyrets mærke?


Gennemboret 3 gange

­Dyrets mærke – gennem­boret 3 gange – The mark of the beastPierced 3 times – Jesus blev gennem­boret 3 gange – Her er en kvinde, som for­tæller, hvad Herren viste hende. Meget vigtigt budskab. Djævelen bruger at pierce (med vaccine-stik), lige­som Jesus blev gennem­boret 3 gange.

Den første piercing – sammen­lignes med Jesu torne­krone. Djævelen stjæler kronen. – Det har noget med det evige liv at gøre. (Jeg forstår ikke engelsk godt nok til at forstå det hele.) Ved den anden piercing stjæler Djævelen åndens frugt m.m. Derefter bliver men­nesker for­an­drede indefra og ud. Den tredje vaccine sammen­lignes med, da Jesus blev stukket med et sværd i siden, efter hans død. Det er død. Der vil Djævelen dræbe dem og tage dem. Er dette budskab fra vores him­melske Far, så er det meget alvorligt.