Zombier – levende døde

Hvad er en zombie? Ifølge ord­bogen er det en levende død. Uha, siger jeg bare.

Levende men døde

Flydende kry­staller i vac­ciner skal gøre folk til zombier: For næsten tre årtier siden ad­­varede en fransk læge dr. Gilbert verden om “vac­ciner”, der ville inde­­holde flydende kry­­staller, som, når de blev udsat for mag­ne­­tiske fre­kvenser, ville for­vandle mod­tagerne af disse “vacciner” til “zombier”. [Zombier er levende døde.]

Dr. Gilbert erklærede: “Vacci­nerne vil have flydende kry­staller, der vil blive anbragt i hjerne­cellerne, som vil blive mikro­mod­tagere af elektro­mag­netiske felter, hvor der vil blive sendt bølger af meget lave fre­kvenser.” “Og gennem disse lav­fre­kvens­bølger vil folk være ude af stand til at tænke, man vil blive for­vandlet til en zombie,” fortsatte han. “Tænk ikke på dette som en hypotese,” tilføjede han. “Dette er blevet gjort. Tænk på Rwanda.” – Du kan se den lille korte video her, som nok fortæller det.

Magnetiske ‘vacciner’ og nanobotter


Skræmmekampagne

Dr. Sherri Tenpenny: COVID blev skabt for at skræmme verden til at tage en injektion, der vil dræbe dem (Video – fra d. 26. marts 2021). Dr. Sherri Ten­penny har i årevis været en meget høj­lydt og autori­tativ stemme, der har talt imod vacciner som værende hverken sikre eller effek­tive. I denne epi­sode slutter hun sig til mig, Tim Brown, for at dis­kutere de for­skellige vacciner, der er blevet ud­sendt, deres virk­ninger og også det tyranni, der er op­stået som følge af COVID. Hun deler også op­mun­trende nyheder om, at folk kæmper mod og vinder over tyranniet.


Min kommentar

Hvorfor gør de dette? Vil gøre men­nesker til levende døde? Ud fra, hvad andre har fortalt, så har det selv­følgelig en årsag. På 444 profetiske ny­heder så jeg engang en der skrev om, hvad Gud havde vist hende. Hun havde faktisk prøvet at dø en gang, men var blevet lev­ende igen. Men da hun døde oplevede hun, at ånden forlod hende ud gennem hovedet og toppen af hovedet. Det hun også fik vist var jo, at disse COVID-19 ind­sprøjt­ninger tager men­nesker krone (corona), toppen af hovedet.

Når mennesker først er blevet til zombier og dermed bliver levende døde, så forstår jeg det sådan, at så kan deres ånd ikke læn­gere for­lade legemet. Føj, siger jeg bare. Det be­tyder, at de i så tilfælde må blive der for altid i deres døde krop. De men­nesker, der dør af deres COVID-19 vac­ci­nation, er måske bedre stillet end dem, der over­lever og bliver til zombier.

Jeg ved det ikke, Gud ved det. Men jeg ved, at det KLOGESTE disse COVID-19 vac­ci­nerede men­nesker kan gøre, er at om­vende sig og bede Gud om til­giv­else med det samme. Før det er for sent. – Se også profeti fra – Esajas 66.24