Esajas 66.24

Har du læst, hvad der står i Es. 66.22-24? Det er af­slut­ningen af Esajas’ bog:

22. Thi ligesom de nye himle og den ny jord, som jeg skaber, skal bestå for mit åsyn, lyder det fra HERREN (YHWH), således skal jeres afkom og navn bestå. 23. Hver måned på ny­måne­dagen og hver uge på sabbaten skal alt kød komme og tilbede for mit åsyn, siger HERREN, 24. og man går ud for at se på ligene af de mænd, der faldt fra mig; thi deres orm dør ikke, og deres ild slukkes ikke; de er alt kød en gru.

Hvad betyder det?

Det er efter, Gud har skabt nye himle og en ny jord. Det ser vi i vers 22. Der vil også være en måne til den tid, ellers kan det ikke være ny­måne­dag. Og vi skal fejre sabbat og komme og til­bede foran vores Far YHWH. Når de skriver HERREN med store bog­staver, har jeg fundet ud af, at der faktisk står YHWH i grund­teksten.

De skal se på ligene af de mænd, som faldt fra Herren. Hvorfor er disse lig ikke lagt i graven? Det ved jeg ikke, men de kan jo ikke se på dem, om de var blevet be­gravet. Der står, af de mænd, der faldt fra mig, altså må det være nogen som er faldet fra Herren. Men der står ikke, hvordan de er faldet fra. Der står, at deres orm ikke dør. Hvad be­tyder det?

Fra grundteksten

Det er altid godt at tjekke noget fra grund­teksten. Så det gjorde jeg altså med Es. 66.24. Derved er det jo også muligt at finde ud af, når de ikke har oversat det til det, det faktisk be­tyder.

Deres døde kroppe

De hebraiske ord, der er oversat til: Lig (6297) betyder: lig, kadaver, altså døde kroppe. Faldt fra mig (6586), betyder: gjorde oprør mod mig, som har over­tråd nogen eller noget mod YHWH. Deres orm (8438) betyder: orm, skar­lagens­rødt stof. Og der står også, at det kommer fra disse to ord: 6216 og 8144.

6216 betyder: sluge. En primitiv rod; at sprøjte eller udtale sig uover­vejet, for­tære; at sluge, sluge ned. Og at det er det samme som (3886), som på engelsk be­tyder op­pressor, som betyder: under­trykkere: 1. At holde nede ved streng og uret­færdig brug af magt eller auto­ritet: et folk, der blev under­trykt af tyranni. 2. At få til at føle sig bekymret eller depri­meret. 3. For­ældet: At over­vælde eller knuse.
8144. betyder: karminrød, karminrød tråd. Af usikker af­ledning; kar­minrød, egentlig in­sektet eller dets farve, også ting farvet med det, kar­minrød, skar­lagen­rød (tråd).

Deres undertrykkere

De oversætter det til de mænd, der faldt fra Herren, men det står der faktisk ikke. Der står om de men­nesker, som så er på den nye jord, at de skal gå ud og se på de døde kroppe af de mænd, der  gjorde oprør mod Gud, som over­trådte nogen eller noget mod YHWH, som de altså absolut ikke havde lov til. Disse op­rørere slugte, sprøj­tede noget, for­tærede noget. Hvad? Men­nesker. Jeg tror, at det er disse mænd, som tvinger andre til at tage deres COVID-19 gift.

For disse under­trykkere holder men­nesker nede med streng og uret­færdig brug af magt eller auto­ritet. De tyran­ni­serer men­nesker. De over­vælder og knuser dem.

Så er det også inklusiv noget kar­min­rødt, der egentlig be­tyder in­sektet eller dets farve. Noget skar­lagen­rødt. Om det kan hen­vise til in­sekter i disse COVID-19 sprøjter eller det kan være disse onde mænds synder, der er skar­lagen­røde, ved jeg jo ikke. Jeg tænker bare.

Dør ikke

Men disse onde mænd dør ikke. Død kan jo også betyde ad­skil­lelse. Jeg tror, at det kan betyde, at disse onde mænd ikke bliver ad­skilt fra deres kroppe. Derfor bliver de ikke lagt i graven. De kan være zombier – levende døde – eller måske nærmere her – døde kroppe, men fortsat levende.

Der står også, at deres ild vil ikke blive slukket eller slukkes. De brændes altså for altid. De vil være en afsky en væm­melse for alt kød, altså for alle levende.

Så de onde tyraner vil få deres straf engang.

Men . . .

Men inden da må men­nesker vælge, om de vil adlyde disse onde tyraner, som gør oprør mod Gud – ELLER – hvis de fortsat er på jorden efter bortrykkelsen – om de vil være villige til at lade sig dræbe af disse onde per­soner fordi de nægter at bøje sig for Satan og Dyret. Derfor siger jeg vælg side i tide! For “Ingen kan tjene to herrer“. Endnu bedre “Omvend dig i tide!” så du kan komme med i “Bort­ryk­kelsen“. For “Jesus brud skal hentes” og “Bruden kan hentes i 2022” til “Trom­pet­festen“.