Brent Miller om Antikrist

Der er sikkert mange flere udsendelser end dem, jeg her har fundet. Tekst under videoerne: Det er meget ty­de­ligt, når man ser på Åben­bar­ingen 13.15 ved hjælp af det rene ord. Den tek­no­logi, Anti­krist vil bruge til at kon­trol­lere be­folk­ningen, bliver kry­stal­klar. Tag med Gary Stearman og Brent Miller, når de ud­for­sker den dy­bere me­ning med skrif­terne.

Brent Miller kommer med mange inte­res­sante op­lys­ninger. Først i videoerne kommer der lidt om bag­grunden, og der står også lidt om bag­grunden i starten af siden her. Har du behov for “Undertekster på videoer“?

Link til videoerne

24-05-2019 – Brent Miller: Reve­aling the Tech­no­logy of the Anti­christ – Brent Miller: Af­sløring af Anti­krists tek­no­logi – (28:30)

27-06-2019 – Brent Miller: The Anti­christ SystemBrent Miller: Det anti­kris­telige system – (28:30)