Den første opstandelse!

(De andre døde blev ikke levende, før de tusinde år var til ende). Dette er den første op­stand­el­se. | Salig er den, som har del i den første op­stand­el­se! dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de tusinde år.

Åb. 20.5-6


Hvad og hvornår er den første opstandelse?

Tja, det kan faktisk være svært at over­skue helt. Jeg mener at have hørt eller læst, at Jaco Prinsloo mener, der er flere op­stan­delser. Jeg tør ikke ud­tale mig om det.

Hvad der henvises til om den første op­stand­el­se står i versene før i Åb. 20.1-6. Der står om, hvad der sker inden tu­sind­års­ri­get be­gynd­er.

Satan bindes

En engel kommer med en stor lænke i hånden og nøglen til afgrunden. Afgrunden er det samme som dødsriget. Engelen griber Satan og binder ham og smider ham i afgrunden, låser efter ham og sætter segl for. Der må han være de næste tusinde år under tu­sind­års­ri­get. Så vil han blive løsladt en lille tid, før han endeligt kastes i ild- og svovlsøen, hvor Dyret og den falske profet allerede er til den tid. Der skal de pines dag og nat i al evighed. Og evigheden for aldrig ende, aldrig nogen sinde. Så er det slut med Satans forførelse af mennesker.

Den første opstandelse

Når Satan er blevet bundet og kastet i afgrunden, så kommer den første opstandelse. Alle de mennesker, som er blevet halshugget, fordi de tror på Jesus og Guds ord, og de mennesker, som ikke har tilbedt Dyret og dets billede, og som ikke har taget Dyrets mærke på sin hånd eller pande, de bliver levende. Så vil disse mennesker blive konger med Kristus i de tusinde år, som tu­sind­års­ri­get varer.

Ja, det står der faktisk. Og her ser også umid­del­bart ud som om, det først vil ske efter den store trængsel har været. Det håber jeg så ikke, for det bliver den mest for­fær­delige tid verden nogen­sinde har op­levet. Og der står jo faktisk at de men­nesker, der ikke ville til­bede Dyret eller dets billede og ikke havde taget det mærke, var blevet hals­hugget.

De retfærdiges opstandelse

Jesus nævner de retfærdiges opstandelse i Luk. 14.14: »Da skal du være salig; thi de har intet at gengælde dig med; men det skal blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse.« Paulus har det håb til Gud, at der engang skal komme en opstandelse både for de retfærdig og for de uretfærdige. Det kan vi læse i Ap.Gr. 24.15.

Paulus skrive i 1. Kor. 15.20-24: 20 Men nu er Kristus opstået fra de døde som en førstegrøde af de hensovede. 21 Thi fordi døden er kommet ved et menneske, er også de dødes op­stand­el­se kommet ved et menneske. 22 Thi ligesom alle dør i Adam, således skal også alle le­ven­de­gør­es i Kristus. 23 Men hver i sit hold: som førstegrøde Kristus, dernæst ved Kristi komme de, som hører ham til; 24 derpå kommer enden, når han overgiver Riget til Gud og Faderen, efter at han har til­in­tet­gjort al magt og al myndighed og kraft. 25 Thi han bør være konge, »indtil han får lagt alle fjender under sine fødder.« 26 Den sidste fjende, der til­in­tet­gø­res er døden.

Her skrev Paulus, at ved Kristi komme skal de, som hører ham til, opstå fra de døde. Det betyder, at når Jesus kommer igen, så skal de retfærdig opstå fra de døde.

Vores åndelige legeme

Når vi læser videre i 1. Kor. 15.35-58, forklarer Paulus, at der findes jordiske legemer, og der findes him­mel­ske legemer. De er forskellige. De jordiske legemer er sjælelige legemer, og de him­mel­ske legemer er åndelige legemer. Og så fortæller Paulus os en hemmelighed i 1. Kor. 15.51-52Se, jeg siger jer en hem­me­lig­hed: vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder; thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå ufor­kræn­ke­li­ge, og da skal vi forvandles. Der får vi vores åndelige him­mel­ske legeme.

Opstandelser?

Nu har vi læst om den første op­stand­el­se, som er de retfærdiges op­stand­el­se. Så kommer spørgsmålet jo, findes der andre op­stand­el­ser? Ja, vi læste jo i starten i Åb. 20.5: (De andre døde blev ikke levende, før de tusinde år var til ende). Det betyder jo så, at der kommer en op­stand­el­se igen efter tu­sind­års­ri­get. Og det må være den anden op­stand­el­se, som er de uret­fær­dig­es op­stand­el­se. Men der stod også i Åb. 20.6 at den, som har del i den første op­stand­el­se! dem har den anden død ingen magt over. Det betyder jo så også un­der­for­stå­et, at de mennesker, som ikke oplever den første op­stand­el­se, men oplever den anden op­stand­el­se, dem har den anden død nok magt over.

Derfor er det så vigtigt, at vi tror på og lever med Jesus i hellighed og renhed, så vi kan være med i den første op­stand­el­se og de levendes forvandling. Når Jesus kommer igen for at hente os.


Jaco Prinsloo

Jaco Prinsloo har en video­serie på 5 ud­sen­delser om den første op­stan­delse. – Hvordan forstå bortrykkelsen