Endens fastsatte tid


Begge konger har ondt i sinde og sidder til bords sammen og lyver; men det lykkes ikke, thi enden tøver endnu til den fastsatte tid.

Dan. 11.27


Til den fastsatte tid

Dan. 11.27 – To af disse konger skal være ude på at gøre ondt, og ved bordet skal de tale løgn, men det skal ikke lykkes, fordi sta­dig­væk enden vil komme til den fast­satte tid. – Det he­bra­iske ord, der er brugt og over­sættes til fast­satte tid, er “Moed – fast­satte tids­punkter“. – Det be­tyder, at enden, som er af­slut­ningen, har Gud lagt fast. Den vil ske til den tid, som Gud har fast­sat.

Enden kommer til Guds fastsatte tid

Det betyder, at Gud har fast­lagt hvornår, enden vil komme. Og enden er jo “Jesu gen­komst på Olie­­bjerget” som efter­følges af “Guds vredes dag“. Jesu gen­komst på Olie­bjerget er også det faste ud­gangs­punkt, som jeg går ud fra i mine studier om ende­tiden. Fordi den er helt sikker og den ligger endda også fast, hvornår den vil komme.