Hvis 2021/22 er 5971 efter skabelsen

Mark Biltz kommer med nogle inte­res­sante op­lys­ninger i denne video: High­light: “The coming jubilee year” – Højde­punkt: “Det kom­mende jubelår” – 4:48 – fra d. 4. maj 2022. Som kommer herfra (36:18): Templet blev ødelagt 1. gang d. 9. Av i 3361 = 586 BC. (). BC betyder before Christ altså f.Kr.

Det kom­mende jubelår

Alt efter hvilken ud­­regning, der er den rigtige, så vil det kom­mende år 5783 (som er året mellem trom­pet­festerne i 2022 og 2023) være det 118. jubel-år, efter jødernes nu­værende tids­regning. Eller hvis den anden ud­reg­ning er den rigtige med år 5971 mellem trom­pet­festerne i 2021 til 2022, så vil det næste jubel-år komme året efter de næste 7 år, altså i 5979 med det 122. jubel-år. Og det vil så være det sidste inden, der tages hul på det 7. årtu­sinde. – Se. “Det kommende jubel-år“.

Hvis . . . så . . .

Wau, siger jeg bare. Hvis det er i år 5779, at det er jubel-år. Hvis Jesus kommer igen i år til trom­pet­festen her 26-28. september 2022. Så op­fylder han dermed den næste fest­dag, som er d. 5. fest­dag, der skal op­fyldes, som jo er Rosh Ha­Shanah = trom­pet­festen. Så vil den store trængsel begynde, “Daniels 70. år-uge“, og ende med Jesu gen­komst til Oliebjerget 2550 dage senere til for­son­ings­dagen i 2029.

Så vil Jesus opfylde den næste kommende festdag, som er d. 6. festdag, som er Yom Kippur = for­son­ings­dagen. Og det vil så være nøjagtig 2550 dage efter Rosh Ha­Shanah her i 2022. I hen­hold til det Daniel fik at vide. Se: “2550 dage fra trom­pet­festen til for­son­ings­dagen“.

Vi kommer med Jesus til forsoningsdagen

Læs Zak. 14.4-5, hvor der står i vers 4: På hin dag står hans fødder på Oliebjerget østen for Jerusalem, og Oliebjerget skal revne midt over fra øst til vest og danne en vældig dal, idet . . . og slut­ningen af vers 5: Og HERREN [YHWH] min Gud kommer og alle de hellig med ham. Her står altså klart og tydeligt, at når Jesus kommer og sætter sine fødderOlie­bjerget, som jo altså vil være til for­son­ings­dagen, så vil alle de hellige være med ham. Altså må vi, når vi regnes værdige til at komme med i bortrykkelsen, nød­ven­digvis være kommet til ham før det. 

Så mangles der kun løvhyttefesten

Ja, og derefter vil der kun mangles løv­hytte­festen, som skal op­fyldes. Løv­hytte­festen er fra d. 15. dage i den 7. måned (3. Mos. 23.34) og 7 dage frem. Den 8. dag af­sluttes festen så. Det er fra den 15. tishri. Og det betyder, at det er, når det er fuld­måne i den 7. måned, at det er løv­hytte­fest. I jubel­året samles ALLE ved templet til løv­­hyt­te­­festen. Det kan være d. 7. og sidste festdag, der så kan op­fyldes om godt 7 år, når det er jubelår.