2550 dage fra

trompetfesten til forsoningsdagen


Trom­pet­festen begynder om aftenen ved sol­ned­gang, når den 1. dag i den 7. måned begynder, når det er Rosh Chodesh. Den sidste trompet, hen­viser (efter hvad nogle for­tæller) til den sidste trompet af 100 på trom­pe­ternes fest, som for­tæller, at nu er dagen slut. For­son­ings­dagen er den 10. dag i den 7. måned. Denne side er en fort­sæt­telse af siden:

2540 dage mellem trompetfesterne

Jerry Toney fortæller

Jerry Toney for­tæller jo om det i videoen her: Rap­ture 2022, at Feast of Trum­pets – fra d. 28. maj 2022. Daniel fik at vide (i Dan. 12), at disse sæl­somme ting skal vare i 3 ½ år. Og fra den tid det dag­lige offer op­hæves og øde­læg­gel­sens veder­styg­ge­lighed rejses, skal der gå 1290. Og så står der salig er den, der op­lever 1335 dage.

Så viste Gud Jerry noget. Og jeg har ikke set eller hørt om andre, der har set det endnu. Men jeg tror, at det er sandt. Jeg ved jo godt, at en tid + to tider + en halv tid er 3 ½ år. Deres må­neder er 30 dage.  3 ½ år er 42 måneder af 30 dage, det er 1260 dage. 1260 + 1290 = 2550 dage i alt. Og det Gud så viste Jerry var jo så, at der kommer til at gå disse 2550 dage fra trom­pet­festen til for­son­ings­dagen. Det er det vigtige bud­skab Jerry fik vist.

Pointen er

Ud fra det, Daniel fik at vide, så vil der være 2550 dage mellem de sæl­somme ting begynder og til de ender. Og Jeg tror også, at det er helt rigtigt, at Gud vil op­fylde sine fast­lagte fest­dage. Den næste festdag, der skal opfyldes er trompetfesten, og det vil være i for­bin­delse med bort­ryk­kelsen. Se selv, hvad Paulus for­tæller om “Bort­rykkelsen“. Den næste fest, der derefter skal op­fyldes, vil være for­son­ings­dagen. Og selv­følgelig må det da være den dag Jesus Kristus, jødernes Messias, bliver for­sonet med Israel og jø­derne.

Og det vil jo ske, når Jesus kommer og sætter sine fødder på Olie­bjerget. Derfor må der jo også være disse 2550 dage mellem trom­pe­tfesten med bort­ryk­kelsen og indtil Jesu gen­komst på Olie­bjerget til for­son­ings­festen. Det er da utæn­keligt at andet vil ske. For Gud gør tingene, som han har sagt, at han vil gøre, og det er ikke nød­ven­digvis sådan, som vi for­venter, at han vil gøre.

Flere oplysninger

Jeg fandt en side med en liste med de datoer, jeg skal bruge, for at regne det ud. Jeg ved godt, Jerry hellere vil bruge “the maz­zaroth”, men det kan jeg ikke finde ud af, så jeg må nøjes med det, jeg har mu­lighed for. På min side over “Efter­års­festerne” kan du se dato­erne for de for­ventede trom­pet­fester og for­son­ings­dage. Det er jo om “Trom­pet­festen – bort­rykkelse” det siges, at “Ingen kender dagen eller timen“, fordi ingen på for­hånd ved, om det bliver den ene eller den anden eller endda den tredje dag det bliver.

De aktuelle datoer

Jeg har ikke lige kunnet finde siden igen, hvor jeg fandt over­sigten over datoerne med “Efter­års­festerne“. De skriver en kolonne med “End of Tri­bu­lation”, slut­ningen af trængslen, til d. 10. tishri, hvilket for­tæller mig, at de også tror på, at den stor trængsel vil slutte til for­son­ings­dagen. Og dermed jo også at den begynder til trom­pet­festen.

I 2022 har de sat trom­pet­festen til d. 25. til 26. sep­tember. Jeg regner så med den første af datoerne altså d. 25. sep­tember 2022 i dag­tælleren. Fordi de har sat for­son­ings­dagen til d. 18. sep­tember 2029, på grundlag af at trom­pet­festen det år vil være den første af dagene d. 9. til 10. sep­tember i 2029. Og ud fra det har sat for­son­ings­dagen det år til d. 18. sep­tember 2029. At jeg så tror, at trom­pet­festen kan slutte 1-3 dage senere er noget andet, men an­tallet af dage vil være det samme, om jeg sætter de datoer, jeg regner med, til 2 dage senere.

Se hvad dagtælleren kan vise her. Fra d. 25. sep­tember 2022 til d. 18. sep­tember 2029 er der 2550 dage. Altså vil der også være 2550 dage, om trom­pet­festerne kommer 2 eller 3 dage senere hver gang, for at fuld­byrde stjerne­billedet med kvinden, der har månen under sine fødder. Se “Trom­pet­festen – 2022” og “Trom­pet­festen – 2029“.

Min vurdering

Hvis jeg i stedet regner med datoerne, Jerry viser ud fra stjernebillederne. Så vil jeg sætte månen under hendes fødder til d. 27. september 2022 én dag før Jerry viser i stjerne­billedet, for at få månen lidt længere op. Og regne med, at det er d. 1. dag i den 7. måned. Og månen under hendes fødder til d. 12. september 2029, Jerry viser det fra d. 11. september, men jeg synes godt, månen kan tåle at komme lidt længere ned. Så det er én dag senere end Jerry viser. Men så sætter jeg det til d. 1. dag i den 7. måned, så vil d. 10. dag i den 7. måned være 9 dage senere altså d. 21. sep­tember 2029.

Se hvad det viser i dagtælleren her. Det bliver også 2550 dage. Derfor tror jeg faktisk, at trom­pet­festen bliver sat til d. 1. dag i den 7. måned. Og det må være her, det nye år begynder. Og for­son­ings­dagen kan være 9 dage efter trom­pet­festen, fordi det er d. 10 dag i den 7. måned og an­tallet af dage mellem trom­pet­festerne så i stedet bør være 2541 dage. Men det vigtigste er. at Gud har styr på det og at Jesus kommer og henter os og at vi er rede. – “Vær rede!

Andre muligheder?

Jeg har det jo med at bruge ude­luk­kel­ses­metoden. Kan det mon passe med de 2.541 dage mellem trom­pet­festerne andre år? Om to år passer det efter deres oversigt, du kan se det her, men der er det ikke sab­batår, det 7. år i jødernes 7-års cyklus, som det også bør være. Det er så til gen­gæld 7 år efter “Åben­baringen 12 tegnet“. Jeg tjekkede så dagene fra trom­pet­festen i 2029 til for­son­ings­dagen i 2036. Jeg har ikke datoen for trom­pet­festen i 2036. Men der står datoen for d. 10. tishri i 2036, som er for­son­ings­dagen på skemaet over “Efter­års­festerne“.

Fra trompet­festen d. 10. sep­tember 2029 til for­son­ings­dagen d. 30. sep­tember 2036 passer det heller ikke med 2.550 dage. Se selv her: Der er 2.577 dage. Så den kan også ude­lukkes. Jeg brugte deres datoer i skemaet, men så meget for­kert kan de vist ikke have skrevet i forhold til maz­zaroth.