Plandemic

Doku­mentaren Plandemic er fra maj 2020.
Mikki Willis inter­viewer dr. Judy Mikovits.

Den har danske under­tekster, og den varer godt 25 min. Du kan se videoen her:

Plandemic


Indholdet af Plandemic 

1. side – Min indledning og starten af Plandemic
2. side – Den pandemiske specialstyrke
3. side – Coronavirus
4. side – Kald det COVID-19
5. side – Korruption 
6. side – Medicinalindustriens strategi
7. side – Masker og immunforsvar
8. side – Vågn op! – Tænk selv!
9. side – Pandemisk beredskab 


Min indledning

På nettet ligger der mange op­lys­ninger om dr. Judy Mikovits. Mange sviner hende virkelig til. Videoen Plandemic er også blevet stemplet Fake News. – Falske nyheder. – Hvad er det så, der ikke er sandt i videoen? – Jeg synes, at du skal have lov at se og læse indholdet selv og vurdere, hvem du tror på. 

Tror du på Anthony Fauci og Bill Gates, som virkelig gerne vil tjene penge, eller tror du på Judy Mikovits, som kom i fængsel, fordi hun kom til at skrive noget den farmaceutisk industri absolut ikke kunne lide, at nogen skulle vide? 

Du vælger selv, hvem du vil tro på. Men Judy har betalt en høj pris for at fortælle sandheden. – Ja, jeg tror på, det er sandheden, Judy fortæller. 

Jeg synes, at Plandemic med Dr. Judy Mikovits inde­holder så mange vigtige op­lys­ninger, så jeg har skrevet ind­holdet af; fordi det ikke er til at huske det hele. Noget er direkte citater, andet er fortalt. Jeg har inddelt det i emner, så over­skrifterne har jeg til­føjet. Tallene i parentes angiver, hvornår afsnittet begynder i videoen (minutter og sekunder). De fir­kantede paren­teser [. . .] i teksterne er til­føj­elser, jeg har skrevet. Alt det andet er fra videoen. 


Plandemic

Dr. Judy Mikovits

Dr. Judy Mikovits er amerikaner. Hun har en ph.d. og er mole­kylær­biolog og medi­cinsk forsker. Judy er blevet kaldt en af de dyg­tigste forskere fra sin gene­ration. Hendes doktor­af­handling fra 1991 revolu­tio­nerede behand­lingen af HIV/AIDS. Nu hvor nationens skæbne hænger i en tynd tråd, fortæller Dr. Mikovitz navnene på dem, der står bag den bølge af korruption, som sætter alle menneskers liv i fare. [Navnene kommer senere i videoen.]

Blockbuster-artiklen

Da hun var på toppen af sin karriere pub­li­cerede Dr. Mikovits en “Block­buster-artikel” i tids­skriftet ”Science”. Denne kon­tro­ver­sielle artikel sendte chok­bølger gennem det viden­skab­elige miljø. Den af­slørede, at brugen af fostervæv fra dyr og mennesker ud­løste øde­læg­gende kro­niske syg­domme. – Prisen for at afsløre disse dødelige hemme­lig­heder var, at Big Pharmas hånd­langere startede krig mod Dr. Mikovits, ødelagde hendes gode ry, karriere og per­sonlige liv.

Judy gjorde en opdagelse, der var i konflikt med den herskende mening. Og p.g.a. det, gjorde Big Pharmas hånd­langere alt, hvad der var i deres magt for at øde­lægge hendes liv.

Judy blev arresteret

Judy blev arresteret og fik mund­kurv på. Hvis hun i 5 år gik på de sociale medier, hvis hun sagde noget over­hovedet, ville de finde nye beviser og sende hende tilbage i fængsel. Det var en af de få gange Judy græd, fordi hun vidste, at der ikke var nogen beviser den første gang. Og når de kunne udøve den type af magt for at tvinge nogen til konkurs med en perfekt fortid. Så kunne Judy ikke komme med sine 97 vidner, som inkluderede topfolk som Tony Fauci, Ian Lipkin, chefer for den offentlige sundhed og HHS, som var blevet nødt til at bevidne, at Judy m.fl. absolut intet galt havde gjort.

De sigtede ikke Judy for noget. Judy blev til­bage­holdt i fængsel uden sigtelse. Hun blev kaldt ”flygtning fra loven”. Der var ingen dommer­kendelse, men Big Pharmas hånd­langere slæbte hende bog­stavelig talt ud af hendes hus. Deres naboer så på. De gennem­søgte hendes hus også uden dommer­kendelse. De terro­riserede bog­staveligt talt hendes mand i 5 dage. De sagde til ham, at han skulle finde de notes­bøger og det materiale, som ikke var i hendes besiddelse, men som de havde plantet i deres hus. Det skulle se ud som om, hun havde taget for­troligt og viden­skabeligt materiale, navne og intel­lektuel ejendom, fra labo­ratoriet. Judy kunne bevise uden skygge af tvivl, at det havde hun ikke.

Ingen rettigheder

Cheferne i hele HHS (sund­heds­styrelsen) sam­arbejde hemmeligt og øde­lagde hendes ry. Justits­ministeriet og FBI sad på det og holdt sagen hemmelig­stemplet, hvilket betyder, at hun ikke kunne sige, at der var en sag; eller hendes advokater kunne dømmes for foragt af retten. Så hun kunne ikke engang få en advokat til at forsvare sig. Alle rets­sikker­heder var taget fra hende. Og sådan er det stadig, da interviewet bliver lavet. Hun har ingen for­fat­nings­mæssige fri­heder eller rettig­heder.

Judy holder ikke mund

Intervieweren Mikki tror, at en masse mennesker ville have taget imod en tidlig pension og holdt lav profil, men Judy har besluttet at stå frem, når hendes mund­kurv er blevet frigivet og skrive en bog: ”Plague of corruption” Genskabelse af troen på det videnskabelige løfte. [Bogen er udgivet 15. juni 2020 (∗).]

Mikki siger, at deres forsøg på at lukke munden på Judy til­syne­ladende har fejlet. Hvordan kan Judy sidde der med selv­tillid op imod disse stærke kræfter og ikke frygte for sit liv,  når hun for­lader byg­ningen.

Judy siger (3:50): ”Fordi hvis vi ikke stopper dette nu, kan vi ikke kun glemme vores republik og vores frihed, men vi kan glemme menneske­heden, fordi vi vil blive dræbt med den agenda”.


Fortsætter næste side med hvem der står bag – 

Den pandemiske specialstyrke