Rækkefølgen af begivenheder

Lynne Johnson har lagt denne side ud – The Order of Events – Række­følgen af begiv­en­heder – på 444 Pro­phecy News d. 23. sep­tember 2021. – Her har jeg oversat det med deepl. – Overskrifterne har jeg sat ind.


Rækkefølgen af begivenheder

25. juni 2021
Lynne Johnson

Ord (3) modtaget 25. juni 2021 – Mine børn, JEG ER vil have jer til at vide, at det er tid til at begiven­hederne begynder.

1.Jordskælv i Californien

Den første begivenhed er jord­skælvet i Cali­for­nien, som vil øde­lægge staten.

2. Tsunamier som rammer Florida

Den anden begivenhed er tsuna­mierne, som rammer Florida fra en aste­roide, der rammer i Cari­bien, hvilket også vil øde­lægge nogle øer der.

3. Jordskælv i Canada

Den tredje begivenhed er øde­læg­gelsen i Toronto, Ontario, Canada, som følge af et jord­skælv.

4. Sænkning af destroyeren USS

Den fjerde begiv­enhed er sænk­ningen af des­troyeren USS, Abraham Lincoln, hvor skibet rammes af fjendtlig ild. Ronald Reagan, et andet slagskib fra USS, vil også blive ramt af fjendtlig ild. Det bliver ukamp­dygtigt, mange bliver såret, men skibet er ikke en des­troyer.

5. Bombningen af Philadelphia

Den femte begiv­enhed er bomb­ningen af Phila­delphia, hvor byen rammes og for­år­sager store skader og tab af men­neskeliv.

6.Tsunami over New York City

Den sjette begivenhed er New York City, der rammes af en tsunami fra en aste­roide i Atlan­ter­havet.

7. Jordskælv i Centraleuropa

Den syvende begivenhed er et jord­skælv i Central­eu­ropa, der rammer mange lande og for­år­sager store øde­læggelser.

8. Vulkanudbrud i staten Wyoming

Den ottende begivenhed er vulkan­ud­bruddet af super­vul­kanen i staten Wyoming. Dette vil i reali­teten dele USA i to separate dele. Denne op­split­ning vil gå helt op til de store søer, hvilket vil få søerne Lake Superior og Lake Huron til at åbne sig mod havet gennem op­split­ningen i landet. Spalten vil blive fyldt med vand fra Atlanter­havet, hvilket vil skabe separate land­masser gennem hele USA og helt op til de store søer.

Dette er rækkefølgen

Dette er række­følgen af begiv­en­hederne. De ameri­kanske slag­skibe, der bliver ramt, er ikke en separat hændelse, men snarere samtidig med at byen Phila­del­phia bliver ramt af bomber. DETTE ER RÆKKE­FØLGEN. Der er stor øde­læg­gelse som følge af disse begiv­en­heder. Som du kan se, vil Amerika-Babylon blive hårdest ramt. Disse domme vil falde i hurtig række­følge med kort tid mellem hver begiv­enhed.

3 mørke dage

Den sidste begivenhed, der vil falde, vil være de tre mørkets tre dage, som vil dække jorden i den tid. Derefter vil den store høst af sjæle finde sted. Når det er af­sluttet, vil mine troende kort efter blive bragt til MIG, for at være sammen med MIG for evigt.

Rusland og Kina vil tilbyde hjælp til Amerika

I denne tid med øde­læg­gelser vil Rusland og Kina til­byde at hjælpe Amerika på grund af øde­læg­gel­serne. De vil komme ind under fore­givende af at hjælpe med at distri­buere mad. De vil starte pænt, men vil snart vende tilbage til at være en inva­sions­styrke, der under­kaster befolk­ningen total kontrol og domi­nans.

De vil være nådes­løse over for deres fanger. De vil tage folk med til Rusland til fysisk arbejde og fysisk nydelse. Det samme vil Kina gøre. USA’s regering vil ikke gøre noget for at hjælpe, da de for længe siden har solgt landet og befolk­ningen til disse to lande. Alle disse domme vil falde hurtigt, og folket vil ikke have meget tid til at hånd­tere den ene krise efter den anden. Det er disse domme, der snart vil begynde.

I blev advaret!

Amerika, I er blevet advaret gen­tagne gange om at vende tilbage til mig, men I ville ikke gøre det.

SÅDAN BLIVER DET!

Jeres konge Yeshua, jeres forløser, jeres Messias

Se selv skriftstederne, der henvises til på siden i bunden.