Spørgsmål til – Krig mellem det gode og det onde

Her har jeg samlet de spørgs­mål, jeg har stillet til bud­skabet i – Krig mellem det gode og det onde. – Spørgs­målene har jeg stillet, fordi der er så mange hen­tyd­ninger til “noget”. Og det er vigtigt at se og forstå, hvad der hen­tydes til. Har du for­stået, hvad der hen­tydes til?

Der er mange spørgs­mål, men det er så vigtigt, at du forstår, fordi der i bud­skabet står: For dem, der nægter selv da at om­vende sig og komme tilbage, vil jeres eneste beløn­ning være at gå til den herreI følger, og at ligge i de senge, I har redt til jer selv. I vil ganske enkelt gå til grunde, og jeres navn vil blive slettet fra Livets Bog.

Se og forstå

Så er det ligesom nød­ven­digt at se og forstå, hvad nogle af Fars egne har gjort, som har for­voldt, at de er for­tabte og har brug for at om­vende sig og komme tilbage for ikke at gå til den herre, de følger, og gå til grunde og få deres navn slettet i Livets Bog. – Det er evigt livs nød­ven­digt at se og forstå. – Men mange vil ikke.


Sandheden bliver ikke mindre sand af, at du nægter at tro på den!


Spørgsmål til – Krig mellem det gode og det onde

Alt skal afsløres

1) Hvad er det, der skal af­sløres? – Hvad er det, mange ikke har set og for­stået? Jeg kunne også skrive: Hvad er det, der er ved at blive af­sløret? Des­værre er der mange, selv Jesus troende men­nesker, der nægter at tro på det og aner­kende det.

Enden kommer efter høsten

2) Hvad er det for en af­slut­ning, der er tale om? Er det ver­dens ende? Er det bort­ryk­kelsen?

Ondskabens tilintetgørelse kommer

3) Hvem er de ugu­delige, som har begået noget ond­skabs­fuldt?
4) Og hvad er det for en ond­skab, der er tale om?

Forbrydelser mod menneskeheden

5) Hvad er det for nogen for­bryd­elser mod men­nes­ke­heden, der er tale om?
6) Hvem er de skyl­dige? Andre end Amerika.

Fortabelsens søn står bag

7) Hvad er det for nogle begiv­en­heder For­tab­el­sens søn, Anti­krist, orga­ni­serer i bag­grunden?
8) Og hvem orga­niserer han dem igennem? Hvem har sluttet sig til ham?

For at få magt

9) Hvad myrder de med? Hvad er deres våben?
10) Hvorfor gør de det?

De vil få deres straf

11) Hvem vil få deres straf?

Planlagt fra begyndelsen

12) Hvem tror, at de er klo­gere end Gud?

JEG ER vil udføre sin plan

13) Hvem er de ud­valgte red­skaber?
14) Hvad er det, de ugudelige har gjort?
15) Hvad er det, der her brug for gen­op­ret­telse?
16) Hvorfor har de brug for gen­op­rettelse?

Skal genoprettes

17) Hvorfor vil Far gen­op­rette det, de ugudelige har gjort?
18) Hvad kan gøre, at nogle af Fars egne er for­tabte?
19) Hvorfor er de for­tabte? Hvordan kan det gå til?
20) Hvad skal der til, for at kunne bringe de for­tabte tilbage til Faderen?

Flygter, men kommer tilbage

21) Har du for­stået, hvad de ugu­de­liges planer går ud på?
22) Hvem er de ugu­delige, der vil flygte for en tid?
23) Hvad kan få dem til at flygte?
24) Hvornår vil de vende tilbage?
25) Hvorfor vil de vende tilbage?
26) Hvad er det, Fars egne vil gå fri af?

Omvend dig!

27) Er du udvalgt til at arbejde på Fars marker?
28) Hvad er det, men­nesker har brug for at om­vende sig fra?
29) Hvad er der sket, som har gjort, at nogle af Fars egne skal komme tilbage, fordi de ellers er for­tabte?

Nægt det ikke!

30) Hvad er det for en beløn­ning, de vil få, som ikke vil om­vende sig og komme tilbage?
31) Hvad er det for en herre, de følger?
32) Hvad er det for nogle senge, de har redt til sig selv?
33) Hvad har de gjort?
34) Du ved vel nok, hvad Livets Bog er, og hvilken betydning den har?

Føj, føj, føj!

35) Har du for­stået, hvad det handler om?

Bed uden ophør!

36) Hvad er det for en høst, der er moden?
37) Hvad er det for noget ondt, som er i vores midte?
38) Hvad er hans bedste ar­bejde? Men­neskers frelse!
39) Hvad er det onde, som er i krig med det gode?
40) Hvad er det, der vil komme, som vil chokere alle?
41) Gør du dit åndelige hus klart?
42) Beder du med frygt og bæven om, at du vil blive fundet værdig til at und­slippe det, der kommer? Eller tager du det bare som en selvfølge?
43) Ved du, hvad der skal komme?

Guds vilje vil ske!

44) Hvad er det for et arbejde Far vil have udført?
45) Hvem er fangerne?
46) Og hvad eller hvem er de blevet fanget af?


Det var det

Kan du svare på spørgsmålene? Du kan finde mine svar på siden her:

Svar til spørgsmålene til – Krig mellem det gode og det onde