Vægteren – pastor Jerry Toney

Pastor Jerry Toney har en kanal – Watchman – på You­Tube. Der ligger mange timers bibelsk under­visning på disse videoer. Og jeg vil også kalde det pro­fetisk, da han kan se sammen­hængen mellem Guds ord, og det der sker i tiden. Han har også fået en ny hjemme­side – Church at the ranch – Kirke på ranchen. – Her præsen­terer han sin nye hjemme­side – The new website – d. 1. juni 2021.

Repentance Call  –  Church at the ranch

Vil du gerne have danske eller engelske under­tekster på video­erne, så kan du se hvor­dan her – Undertekster på videoer.

Her er flere link til sider, jeg skriver, ud fra hans ud­sen­delser:

– Jerry Toney – oversigt

– Dyrets mærke Trompetfesten


Videoer på YouTube

Giften er her

20. maj 2021 – Merchants – by their sorceries – Købmænd – med deres trolddom – 14 min.

5. jun. 2021 – Special report – Særlig rapport – 1 min.

29. august 2021 – The Toxon (toxin) is here – Toxon (toksin) er her – 22 min.

17. december 2021 – The Toxon brought to you by the Mer­chants . . . Revelation 6 – Toxon er bragt til dig af køb­mændene . . . Åben­baring 6 – 16 min.

Omikron

29. november 2021 – The Command to Execute . . . – Kommandoen til udførelse . . . – 5 min.

Hungersnød

17. oktober 2021 – A Famine . . . – En hungersnød . . . – 35½ min.

Forbered dig . . .

22. oktober 2021 – Prepare yourself . . . – Forbered dig . . . – 12¾ min.

24. oktober 2021 – Prepare yourself – Part 2 – Forbered dig – 2. del – 19 min.

31. oktober 2021 – Prepare yourself – Part 3 – Forbered dig – 3. del – 31 min.

7. november 2021 – Prepare yourself – Part 4 – Forbered dig – 4. del – 27½ min.

14. november 2021 – Prepare yourself – Part 5 – Forbered dig – 5. del – 43 min.

22. november 2021 – Prepare yourself – Part 6 – The 5th Seal – Forbered dig – 6. del – Det 5. segl – 39 min.

28. november 2021 – Prepare yourself – Part 7 – The Rapture – Forbered dig – 7. del – Bortrykkelsen – 43 min.

5. december 2021 – Prepare yourself – Part 8 – Forbered dig – 8. del – 28 ½ min.

12. december 2021 – Prepare yourself – Part 9 – A morsel of meat – For­bered dig – 9. del – En por­tion mad – 25 ½ min.

26. december 2021 – Prepare yourself – Part 10 – The love of many shall wax cold – Forbered dig – 10. del – Mange menneskers kærlighed vil blive kold – 25 ¾ min.

Guds vrede

11. oktober 2021 – The Wrath of God . . . – Guds vrede .  . . – 44 min.

Overvågning

6. jun. 2021 – From censoring to monitoring – Fra censur til over­vågning – 13½ min.

Vælg i tide!

28. aug. 2021 – Time to change lanes and get off that wide path – Det er på tide at skifte side og komme væk fra den brede vej – 20 min.

Åbenbaringen

26. december 2021 – 2022 what is coming and what are you to do? – 2022 hvad kommer der, og hvad kan du gøre? – Om de 7 menigheder i Åben­baringen 2 og 3. – 34 min.

2. marts 2021 – Revelation 12Åbenbaringen 12 – 20 min.

5. jul. 2021 – Revelation 6Åbenbaringen 6 – 17 min.

16. juli 2021 – Revelation 18.23Åbenbaringen 18.23 – 7 min.

Tåbelige jomfruer

24. juni 2021 – The Foolish Virgins – De tåbelige jomfruer – 16 min.

Bortrykkelsen

18. jul. 2020 – 60 Days . . .60 dage . . . (til trompet-festen) – 23 ½ min.

Andre indlæg

24. december 2021 – The Prophecy of Psalms 91Profetierne i Salme 91 – 10 min.

21. december 2021 – Contentions . . . strifeKonflikter . . . stridigheder – 7 min.

8. december 2021 – Worshipping the Beast, like a dog licking the Masters handTil­bed­else af dyret, som en hund der slikker herrens hånd – 22 ½ min.

19. december 2021 – Empathy . . .Empati . . . . – 33 min.

4. april 2021 – First Fruits . . .Første frugter . . . – 25 ½ min.

13. april 2021 – I had a dreamJeg havde en drøm – 13 min.