Åbenbaringen 12 tegnet

Ved du, hvad Åben­baringen 12 tegnet er? Det er et spe­cielt stjer­ne­billede på him­melen, som kun er fore­kommet 2 gange i vores kendte historie. Første gang var d. 5. august 3915 f.Kr. og anden gang var d. 23. sep­tember 2017. Jaco Prinsloo skrev i sin bog, at der er mere end 6.000 år af 360 dage mellem disse to begiv­en­heder.

Hør mere forklaring om stjernebilledet

Du kan du høre/læse Jaco Prins­loos video intro­duktion til Åben­baringen 12 tegnet her: Sep­tember 23, 2017 – Part 1: The Revelation 12 Sign – Unlocking Daniel’s Sealed Prophecies – D. 23. september 2017 – 1. del: Åben­baringen 12 tegnet – at låse op for Daniels for­seglede pro­fetier. De er på engelsk, men det er muligt at få sat danske under­tekster på video­erne, da de er på YouTube.

16:16 – Det var en mand, Scotty Clark, der først gjorde Jaco Prinsloo op­mærksom på at Åb. 12 tegnet ville vise sig på him­melen d. 23. september 2017. Det var nogle må­neder før det skete.

Se mere forklaring om stjernebilledet

Jaco Prinsloo skrev faktisk en hel bog om det. Der er også meget andet rele­vant i bogen om tegnets be­tydning og ende­tiden. Du kan læse mere om Jacos bog på min side: “God’s Roadmap to the End” – Guds vej­viser om enden.

Jesus kommer til trompetfesten

Ud fra, hvad Jaco Prinsloo har læst i Guds ord, så reg­nede han med og for­ven­tede før d. 23. sep­tember 2017, at at Jesus ville komme igen på den dag, på grund af Åben­baringen 12 tegnet. Det gjorde han så ikke. Men Guds ord har ikke ændret sig. Tegnet med kvinden i barns­nød kommer hvert år til trom­pet­festen. Det er “bare” kransen med de 12 stjerner, der ikke er der. Den sidste trompet kommer jo hvert år. Og det er stadig dagen og timen, som ingen kender.

Pastor Jerry Toney har for­talt, at Herren har vist ham for måske 5 år siden, at bort­ryk­kelsen vil være i for­bin­delse med trom­pet­festen, når den sidste trompet lyder. Det er også på grund af tegnet i Åben­baringen 12 med kvinden i barns­nød, der føder et barn, der bliver bort­rykket til him­melen.

Og jeg tror fak­tisk, at det er fuld­stændig rigtigt, at bort­ryk­kelsen vil være på det tids­punkt, som Jaco har beskrevet i sin bogen, bare ikke i 2017. Jerry har for­talt, hvad ud­trykket “the twink­ling of an eye” (i et øjeblik) betyder. Og det passer fuld­stændig sammen med den sidste trompet.

Se der er to tegn

Prøv engang at læse de første vers i Åb. 12 igen, prøv at læse dem, som om du ikke har læst dem før: Og der viste sig et stort under på himlen: en kvinde klædt i solen og med månen under sine fødder (pause). Dette tegn viser sig hvert år på him­melen. Så sætter vi fort­sæt­telsen på: og på hendes hoved en krone af tolv stjerner. Så har vi det store tegn, som kaldes Åben­baringen 12 tegnet. Som kom på him­melen d. 23. sep­tember 2017. Og da hun var frugt­som­melig, græd hun, og hun havde veer under fødslen og smerte ved at føde. (Punk­tum.) Det var det første store tegn.

Fortsættelsen: Og der viste sig endnu et under på himlen; eller: Da viste der sig et andet tegn på himlen (vent), hvad står der? Et andet tegn! Der står ikke, at det er det samme tegn. Der står et andet tegn. Der står ikke, at tegnene kommer sam­tidig eller samme år! Kan du se det? Det andet tegn med dragen har vi ikke set endnu, men det kommer.

Jesus kom ikke dengang

Dengang var Jaco overbevist om at Jesus ville komme igen på det tids­punkt, men det gjorde han altså ikke. Hvad betyder dette tegn mon? Har du et bud? Det har jeg faktisk fået efter­hånden. Hvis du vil se mit bud på, hvad det første tegn i Åben­bar­ingen 12 kan betyde, så se min side:

Åbenbaringen 12 tegnets betydning