Efterårsfesterne

Da jeg har for­stået, at Jesus op­fylder de af Gud givne jødiske fest­tider, så må han nød­ven­digvis op­fylde de reste­rende 3 efter­års­fester i for­bin­delse med hans andet komme til jorden. De første 4 for­års­fester op­fyldte Jesus, da han var her på jorden første gang.

De jødiske festtider

Her er nogle sider med de jødiske fest­tider: Jewish Feasts and Festivals – Jewish Fall Feasts Dates & End Time Significance – Jewish Holidays. Der findes mange flere.

Efterårsfesterne

De efterårs­fester, som endnu ikke er opfyldt, er trom­pet­festen (Trumpets), som er d. 1.-2. Tishri, for­so­nings­dagen (Atone­ment) d. 10. Tishri og løv­hyt­te­festen (Taber­nacles) d. 15. Tishri. Se datoerne på billedet her­under. Jeg kan ikke finde linket, hvor jeg fandt bil­ledet. Du må selv lede efter siden, om du vil se den.

Jødiske fest datoer

Trompetfesten

Se mere om, hvad trom­pet­festen er: “Trom­pet­fest – bort­ryk­kelse” – Jerry Toney ser trom­pet­festerne i “the maz­zaroth” Guds tids-ur. Du kan se disse to trom­pet­fester her: “Trom­pet­festen i 2022“, som er d. 28. sep­tember og “Trom­pet­festen i 2029“, som er d. 11. sep­tember.

På min side om “Daniels 70. uge” kan du se, at det er vigtigt, hvor mange dage der er imellem trom­pet­festerne med de 7 års mel­lem­rum. Hvorfor mellem 7 år? Fordi Daniels 70. år-uge varer i 7 år. Se min side “2540 dage mellem trom­pet­festerne” og se hvornår, det kan passe.