Trompetfesten i 2022

Hvad er trompet­festen? Det er jødernes Rosh HaShanah – Feast of Trumpets – som fejres hvert år over et par dage. I deres kalender angiver de det som de først par dage i den 7. måned. Husk jødernes dage begynder og ender ved sol­ned­gang og ikke ved midnat. Her kan du læse mere om Rosh Ha­Shanah. De skrev, at trom­pet­festen i 2022 var fra sol­ned­gang d. 25. sep­tember 2022 til sol­ned­gang d. 27. sep­tember 2022.

Kalenderen viser

Deres kalender viser, at det er d. 1. Tishrei 5783 mandag d. 26. sep­tember 2022. Så den 1. Tishrei be­gynder ved sol­ned­gang søndag d. 25. september 2022 og ender ved sol­ned­gang d. 26. sep­tember; så begynder d. 2. Tishrei, som så slutter d. 27. sep­tember 2022 ved sol­ned­gang. De fejrer trom­pet­festen fra sol­ned­gang d. 1. Tishrei til sol­ned­gang d. 2. Tishrei. Det er altså fra søndag d. 25. sep­tember 2022 ved sol­ned­gang til tirsdag d. 27. sep­tember ved sol­ned­gang.

Men . . .

Mazzaroth viser noget andet end kalen­deren. Se det på min side: “Trompetfesten“. Efter mazzaroth vil trom­pet­festen begynde d. 27. sep­tember 2022 kl. 18.30 som er ved sol­ned­gang lokal­tid i Israel. Og derfor slutter trompetfesten d. 28. sep­tember 2022 ved sol­ned­gang, når den sidste basun lyder.

Vær rede!

The Mazzaroth

Jerry Toney viser her, at The Mazzaroth – Guds tids ur – viser at stjerne­billedet med kvinden i barns­nød, der føder sit barn, som sym­boli­serer bort­ryk­kelsen, her har månen under sine fødder. Det fuld­byrdes d. 28. sep­tember 2022 ved sol­ned­gang i Israel.

Jerry Toney fortæller

28-05-2022 – Rapture 2022, at Feast of Trumpets – Bort­rykkelse i 2022, ved trom­pet­ernes fest.

06-09-2022 – September 28, 2022 Feast of Trumpets – 28. sep­tember 2022 trom­pet­ernes fest.

26-09-2022 – Rapture 2022 revealed – September 28th – Bort­ryk­kelse 2022 åben­baret – 28. september.

2541 dage mellem trompetfesterne

Der skal være 2.540 dage mellem trom­pet­festerne i 2022 og 2029, se “Trom­pet­festen i 2022” & “Trom­pet­festen i 2029“, for at få de 2.550 dage mellem trom­pet­festen og for­sonings­dagen 7 år efter. Se siden “2541 dage mellem trom­pet­festerne“.

Først chance igen om 50 år

Hvis Jesus ikke kommer igen i år til trom­pet­festen, så må vi vente i yder­ligere 50 år mener Mark Biltz. Hvorfor? Disse 3 ting kommer ikke sam­tidig igen før om 50 år. Hvilke 3 ting? Få svarene i denne – Video – af Mark Biltz om bort­ryk­kelsen i 2022. Den er lagt ud af Jerry Toney d. 25. august 2022 (et kor­tere ud­drag af denne tale fra d. 22. maj 2021).

Sammenligning

Se også denne – Sammenligning – med tiden før 2. verdenskrig.