Falske salvede frelsere


Thi falske Mes­sias’er og falske pro­feter skal fremstå og gøre store tegn og undere for, om det er muligt, at føre endog de ud­­valgte vild.
Se, jeg har sagt jer det forud.

Matt. 24.24-25


Grundteksten

Matt. 24.24For falske mes­sias’er og falske pro­feter vil op­rejses, og de vil give om­fat­tende tegn/­mærker, og over­ras­kelser, . . . . Ja, sådan kan det fak­tisk godt over­sættes fra græsk. Det er i hvert fald den over­sættelse, som passer meget godt til det, der sker i verden i denne endetid.

Falsk Kristus

I Matt. 24.24 er det græske ord, der er brugt for “falske messias’er“: 5580 – ψευδό­χριστος ≈ pseudo­christos: en falsk Kristus eller Messias. Det er sat sammen af: til­lægs­ordet 5571 ψευδής ≈ pseudēs: løgn, falsk; bruges om: falsk, bedra­gerisk, løgn­agtig, usandt & 5547 – Χριστός ≈ Christos: en salvet, Messias, Kristus; bruges om: Den Sal­vede; Messias, Kristus. Pseudo- betyder: som i virke­lig­heden er noget andet end det, som det synes eller giver sig ud for at være; som har falsk lighed med.

Kristus betyder jo den salvede. Her er det så bare noget falskt. Altså noget salvet, som giver sig ud for at være noget andet end det er. Hvad er Messias? Det er jødernes ventede konge og frelser. Over­ført betyder det: en person der ind­varsler en ny og lyk­kelig tid; leder­skik­kelse der vil frelse verden. Så en falsk messias kan også være anti­krist. Men her står det i flertal. Så det er ikke antikrist, der omtales her.

Den overførte betydning

Så i overført betydning kan det altså betyde per­soner, der ind­varsler en ny og lyk­kelig tid; leder­skik­kelser, der vil frelse verden. Hvem vil gerne udgive sig for at være verdens frelser? COVID-19 vac­ci­nerne blev faktisk omtalt som “en frelser”. De skulle frelse verden. Fra hvad? I hvert fald ikke fra for­tabelse, tvært­imod. Og hvem står bag? Det gør eliten i verden.

Falske ledere

Dette ord 5580 kan altså også betyde ledere, der vil indføre en ny og lyk­ke­ligere tid. Det er falske ledere. Og der er fak­tisk ledere i verden nu, som gerne vil ind­føre en ny ver­dens­orden, NWO. De vil gøre med med “The Great Reaset” altså den store nul­stil­ling. Og Jaco Prinsloo har for­udset, at de nok også gerne vil gøre det d. 23. sep­tember. Se videoen: “For­ud­sigende pro­gram­mering peger på den 23. sep­tember og til­knyt­tede begiv­en­heder – måske i år?“. Men det blev altså ikke i 2022. Jeg tror, det bliver i 2024. Hvorfor må du vente med mit svar på.

Men der er falske ledere, som ud­giver sig for, at de vil frelse verden via deres politik. Og den politik ind­be­fatter “Dyrets mærke”. Dyrets system er i færd med at blive ind­ført. Og “Dyret er her!” Disse ledere er gode til at lyve. De er løgnere og be­dragere. De for­tæller mange usande ting via deres medier. Og de prøver at lukke munden på men­nesker, der for­tæller sand­heden, via censur. For­hindre at sand­he­derne kommer ud til men­nesker.

Salvede ledere

Disse falske og onde ledere er salvede. Efter hvad Jon Knudsen for­tæller i denne tale: “Satan­kult“, så har mange af disse ledere ind­gået en pagt med Satan. Så salvede er de, men af Guds fjende.

Se også

Falske profeter” & “Bedrage med store tegn og undere