Guds sande nåde

Hvad skal det betyde? Er Guds nåde ikke altid sand? Jo, selv­følgelig er den det, for Gud er sandhed, så hans nåde er selv­føl­gelig også altid sand. Og Guds nåde kommer selv­følgelig fra Gud. Men men­nesker for­tæller jo om denne Guds nåde. Og det men­nesker for­tæller er jo ikke altid sandt. Des­værre.

Peter skriver

Apostlen Peter af­slutter sit første brev med at skrive: »Gud står de hov­modige imod, men de yd­myge giver han nåde.« 1.Pet.5.5. Altså er det meget vigtigt, at vi ikke er stolte og hov­modige, men at vi har et ydmygt hjerte og er villige til at om­vende os fra al synd, når Gud viser os det. Og selv­føl­gelig viser han os det i sit ord også.

Den falske nåde

Findes der en falsk nåde? Tja, det gør der måske nok. Der findes i hvert fald en op­digtet udgave af Guds nåde. Den nåde for­tæller, at du skal bare bede en synders bøn, så bliver du frelst, så får du dit navn ind­skrevet i Livets Bog, og så kommer du i Him­melen, når du dør. Jamen er det da ikke sandt? Jo og nej. Hvis du tror, at du så bare frem­over kan fort­sætte med at leve det liv, du levede før og INTET skal eller kan gøre der­efter for at blive frelst i sidste ende, så er det ikke Guds sande nåde, du lever i.

Nogle mener, at vi hverken kan eller skal gøre noget for at blive frelst, når vi har bedt en synders bøn. At en­hver form for ger­ning er lov­trældom, og det kan ikke frelse. Vi kan heller ikke blive frelst af gode ger­ninger. Men når vi har taget imod Guds nåde og ønsker at blive frelst, så er vi ganske enkelt nødt til at vise det i ord og ger­ning. Hvis du lever i den form for nåde, at vi ikke kan gøre hverken fra eller til, for at blive frelst, så vil jeg sige, at så lever du nok i en falsk form for nåde.

Derfor skrev jeg

Fordi jeg pludselig kunne se og forstå nogle ting om Guds sande nåde, så skrev jeg siderne:

Guds nåde  – Guds frelsende nåde  – Guds opdragende nåde

Der er meget stor forskel på, at for­søge at for­tjene sig til frelsen ved at gøre gode ger­ninger, OG at gøre gode ger­ninger og vise i hand­linger, hvem der er vores Far, og at vi nu har vendt ryggen til det tomme liv vi før levede i i verden.