HERRENS store og frygtelige dag


Solen skal vendes til mørke og månen til blod,
før HERRENS store og frygtelige dag kommer.

Joel 3.4


Solen formørkes – månen til blod

Ja der står, at solen skal vendes til mørke og månen til blod, før HER­RENS store og fryg­te­lige dag kommer. Jeg tror ikke denne for­mør­kelse af solen er en “normal” sol­for­mør­kelse. Jeg tror sim­pelt­hen, at solen brænder ud og slukkes og bliver til en død stjerne ligesom Planet X.

For der står i Zak. 14.4-7, at på den dag står Jesu fødder på Olie­bjerget, det revner midt over. Der kommer HERREN og alle de hel­lige med ham. Der skal ikke være hede, kulde eller frost. Det skal være en eneste dag, som HERREN kender, og ikke dag og nat. Vi har dag og nat nu, men hvis solen brænder ud, så er der ingen dag og nat. Men så vil HERREN selv være lyset, tror jeg.

Og månen vil blive blodrød. Se: “Solen skal formørkes og …“. Dette vil ske før HER­RENs store og fryg­te­lige dag. Jeg tror ikke på, at det “bare” vil være en normal sol­for­mør­kelse og blod­måne.

Før denne frygtelige dag

Før denne HERRENs store og fryg­te­lige dag kommer, vil Gud samle alle hed­ninge­folk uden om Jeru­salem, fordi han vil holde ret­ter­gang mod dem og dømme dem. Du kan se mere på siden: “Gud samler alle hed­ninge­folk“.

Jesus kommer

Men der vil jo også ske noget godt, for Jesus kommer. Det står også i Matt. 24.29-30, at straks efter træng­selen i de dage vil solen for­mørkes og månen ikke skinne og him­melens stjerner falder ned og him­lens kræfter skal rystes, der vil Men­nes­ke­sønnens tegn vise sig på him­melen, og der kommer Jesus til­bage til Olie­bjerget. – Hal­leluja! – Det er straks i dagene efter den store trængsel. Og den store trængsel er de sidste 3 ½ år af Daniels 70. år-uge.

I Joels Bog

Joel 2.31: Solen skal vendes til mørke og månen til blod før YHVH’ store og fryg­­te­­lige dag kommer. – (De eng­elske bibler har en anden vers­ind­de­ling.) I de danske er i Joel. 3.4, hvor denne dag om­tales som YHWH’ store og frygtelige dag. Her i Joels Bog får vi mange flere op­lys­ninger om denne dag.

Joel 1.15: HERRENs dag kommer med 7701: vold, kaos, øde­læg­gelse, ruin.

Joel 2.1-2: En mørkets og mul­mets dag, hvor der vil være masser af men­nesker, som aldrig før og aldrig siden (som går imod Jeru­sa­lem). – 3: Alt brændes bort. – 4-5: Hvad er det for nogle væsner? De ser ud som heste. (Er det ro­botter?) – 6-9: De trænger ind i byen, det må være Jeru­salem. 10: Himlen bæver, sol og måne bliver sorte, og stjer­nerne lyser ikke. 11HERRENs dag er meget fryg­telig. – 12-17: Om­vend jer! – De, jøderne, om­vender sig. – 18: HERREN får med­ynk med dem, og hjælper dem.

Joel 3.1-2: Så ud­gyder Gud sin Ånd over alt kød. – 3: Der vil komme tegn på him­melen og på jorden. – 4: Solen bliver sort og månen til blod, før HERRENs store og fryg­te­lige dag kommer. – 5: En­hver der på­kalder HERRENs navn skal frelses. Der vil være frelse på Zions bjerg og i Jeru­salem. – 6: Gud vender Judas og Jeru­sa­lems skæbne. – 7-11: Gud samler alle hed­nin­ge­folk og fører dem ned i Josa­fats dal. Der vil han holde ret­ter­gang med dem; om hans folk og land; fordi de delte hans land m.m. – 12-17: Gud vil gen­gælde og holde dom. – 18: Sving seglen, høsten er moden, stamp per­se­kummen, fol­kenes ondskab er stor. – 19: HERRENs dag i op­gørets dal. – 20: Sol og måne sort­ner. – 21-25: HERREN be­skytter sit folk. – 26: HERREN hævner, som han endnu ikke har hævnet. Og HERREN bor på Zion.

I Esajas’ Bog

Der står også noget om denne HER­RENs dag i Es. 13.1 – 14.27: Denne dag kommer med vold fra den Væl­dige (13.6). Den kommer med harme og brænd­ende vrede (13.9). Det bliver mørkt når sol, måne og stjerner ikke lyser (13.10). Det er på grund af fol­kenes ondskab, at Gud vil ud­øse sin vrede over dem på sin brænd­ende vredes dag (13.11-13).

Masser af oplysninger

Vi fik masser af op­lys­ninger om denne HERRENs store og fryg­te­lige dag. Det er den samme dag som kaldes “Lam­mets vredes dag”. Jeg har samlet hen­vis­ning­erne til alle de andre steder (som jeg har fundet), hvor denne store vredes dag står om­talt på siden: “Den store vredens dag“. Jeg har frem­hævet de op­lys­ninger, som er noget, vi kan bygge videre på, fordi det også står om­talt andre steder i Guds ord.


Inaktive link

Hvis der er link, der ikke virker endnu, så er det fordi siden ikke er færdig og lagt ud endnu. Jeg kan jo ikke lægge alt ud på en gang. Jeg lægger siderne ud efter­hånden, som de bliver færdige.