I et nu, i et øjeblik


Se, jeg siger jer en hem­me­lighed: vi skal ikke alle hen­sove, men vi skal alle for­vandles, | i et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder; thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå ufor­kræn­kelige, og da skal vi for­vandles.

1. Kor. 15.51-52


Vi må altid huske på, at “Guds ord (hoved­sag­elig) er skrevet af jøder til jøder“, og vi finder “Lidt her og lidt der“. Derfor er det vigtigt, at se tingene fra et jødisk syns­punkt.

I et nu, i et øjeblik

Det udtryk “i et nu, i et øjeblik” har en be­stemt be­tyd­ning for jøderne. På engelsk siger de “in [the] twink­ling of an eye” – på et øjeblik. På græsk står der: ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ≈ in rhipē ophthalmoy, jeg kan ikke skrive det på he­braisk. Men det er altså et jødisk ud­tryk for et be­stemt tids­punkt.

Jerry Toney for­tæller, at det er en tale­måde, som bruges om det øjeblik, som der går fra de om aftenen ved sol­ned­gang ser den første stjerne og til de ser den anden stjerne på him­melen. Det er der, hvor deres dag skifter fra den ene til den anden, det er ved sol­ned­gang. Det er altså om et tids­punkt af døgnet, som sker én gang hvert døgn.

Se mere under

My­steriet af­sløretDen sidste basuns betydning