Immunforsvaret undertrykkes


Undertrykkelse af det medfødte immunforsvar
efter SARS-CoV-2 mRNA-vaccination


Forstod du den sætning?

Pfizer og Modernas COVID-19 vac­ciner er SARS-CoV-2 mRNA-vac­ciner. Disse såkaldte vac­ciner under­trykker altså det med­fødte im­mun­forsvar. De under­trykker altså det im­mun­forsvar, som Gud har givet os til at for­svare os mod sygdom. Nogle men­nesker tror, at de er klogere end him­melens og jordens skaber. Hvilke tåber. Og mange men­nesker har valgt at adlyde disse tåber, ved at deltage i verdens største medi­cinske eks­peri­ment. – Stakkels dem.

Hvad bliver resultatet?

Disse mennesker risi­kerer at blive ganske alvorligt syge. De kan blive af­hængig af medicin resten af deres liv for at over­leve. Da risi­koen for at ud­vikle AIDS er meget stor. Uden et vel­fun­ge­rende immun­for­svar så har men­nesker ikke noget at for­svare sig med overfor angreb af sygdom. Så alvorlig sygdom og død vil blive resul­tatet for mange men­nesker. Deres eneste red­ning er at om­vende sig og bede Gud om til­givelse for deres dumhed, og for at de har valgt at lade de onde øde­lægge deres le­gemer.

I håb om at Gud vil gribe ind i deres liv og hel­brede dem for det, som disse onde skab­ninger har gjort. – Ellers vil de komme til at høste det de har sået. De har sået øde­læg­gelse af deres Gud givne forsvar mod sygdom og vil derfor komme til at høste sygdom og død. Men der er også den ånde­lige side af sagen. For der er mange flere ond­skabs­fulde ting i det, de valgte at kalde en vaccine, for at narre folk til at tage dem. Fordi de onde havde et formål med det.


Nogle af de ondes planer

Planen om at mærke os – af dr. Joseph Mercola med dr. Vladimir Zelenko fra d. 30. januar 2022.

Hurtig omskabelse af mennesker – af dr. Ariyana Love fra d. 3. november 2021.

Grafenhydroxid nano-barberblade – af dr. Ariyana Love fra d. 10. de­cember 2021.


Meget mere om det

Du kan også læse dr. Joseph Mer­cola’ artikel fra d. 6. februar 2022 med op­lys­ninger fra Stephanie Seneff, ph.d.  – COVID-19 vac­ciner under­trykker immun­systemet – Den er nok lettere at forstå end dette engelske skrift. 

Der er meget mere om immun­for­svarets under­tryk­kelse i dette viden­skab­elige skrift fra – Food and Chemical Toxi­cology – Fødevare og kemisk toksi­kologi – I denne engelske artikel fra d. 15. april 2022 – Innate immune sup­pres­sion by SARS-CoV-2 mRNA vacci­na­tions: The role of G-qua­drup­lexes, exo­somes, and Micro­RNAs

Højdepunkterne er

mRNA-vacciner fremmer ved­varende frem­stilling af SARS-CoV-2 spike-pro­teinet.

Spike-proteinet er neuro­toksisk, og det for­ringer DNA-repa­ra­tions­me­ka­nis­merne.

Under­trykkelse af type I-inter­feron­respons fører til nedsat medfødt im­munitet.

mRNA-vacci­nerne kan potentielt medføre øget risiko for infek­tions­syg­domme og kræft.

Codonop­timering resulterer i G-rigt mRNA, der har uforud­sig­elige kom­plekse virk­ninger.


Her kan du se lidt om indholdet i artiklen –