Karen Kingston

Karen Kingston er bio­tek­no­logisk ana­ly­tiker og tid­ligere ansat hos Pfizer, som har for­sket i og skrevet om mange bane­brydende far­ma­ceu­tiske spørgs­mål. Kingston mener, at COVID-19 og de såkaldte vacciner og boostere er kommet for at blive i lang tid. – Karen Kingston har mange artikler på engelsk liggende på Sub­stack, du kan finde dem her:

Karen Kingston – Substack

Gift

Karen Kingston siger: “Der er gift i COVID-19 vac­ci­nerne” – fra d. 29. juli 2021.

USA watch dog – USA’s vagthund – COVID-19 Vac­ciner er gift – Af Greg Hunter – d. 18. sep­tember 2021 – CV19 Vaccines are Poison

Biologisk våben

Karen Kinston siger: “Der er grafenoxid i Pfizers COVID-19 vaccine” – ”Det er bio­våben. Det er et plan­lagt folke­drab.”

USA watch dog – USA’s vagt­hund – FDA-doku­menter viser, at COVID-19 vac­ciner pro­du­cerer et biologisk våben – Engelsk artikel med Karen Kingston af Greg Hunter – d. 6. november 2021 – FDA Documents Show CV19 Vax Produces a Bioweapon

USA watch dog – USA’s vagt­hund – COVID-19 booster sprøjte er også et bio­logisk våben – Engelsk artikel med Karen Kingston af Greg Hunter – d. 27. november 2021 – CV19 Booster Shot Also a Bio­weapon

USA watch dog – USA’s vagt­hund – 7 for­skel­lige paten­terede gifts­toffer i COVID-19 in­jek­tioner – Engelsk artikel med Karen Kingston af Greg Hunter – d. 19. april 2022 – 7 Different Patented Poisons in CV19 Injections – Der er også en engelsk video. –

Kingston-rapportenPart 1: Dis­mant­ling COVID-19 Decep­tions: The ‘Novel’ Corona­virus & ‘Spike Protein’ – Del 1: Afvikling af COVID-19-bedrag: Det ‘nye’ corona­virus og ‘spike-pro­teinet’ – fra d. 12. oktober 2022: COVID-19-pan­de­mien var ikke for­år­saget af SARS-CoV-2-virus eller vari­anter. COVID-19 er en ny slags Ai-bio­våben, der er halvt teknologi, halvt biologi; og det er intelligent.

Uvaccinerede i fare fra vaccinerede

USA watch dog – USA’s vagt­hund – Ikke-vacci­nerede er i fare fra vacci­nerede i den kom­mende mørke vinter – Engelsk artikel med Karen Kingston af Greg Hunter d. 29. sep­tember 2021 – Unvaxed at Risk from Vaxed in Coming Dark Winter