Karen Kingston

Karen Kingston er bio­tek­no­logisk ana­ly­tiker og tid­ligere ansat hos Pfizer, som har for­sket i og skrevet om mange bane­brydende far­ma­ceu­tiske spørgs­mål. Kingston mener, at COVID-19 og de såkaldte vacciner og boostere er kommet for at blive i lang tid.

Gift

USA watch dog – USA’s vagthund – COVID-19 Vac­ciner er gift – Af Greg Hunter – d. 18. sep­tember 2021 – CV19 Vaccines are Poison

Biologisk våben

USA watch dog – USA’s vagt­hund – FDA-doku­menter viser, at COVID-19 vac­ciner pro­du­cerer et biologisk våben – Engelsk artikel med Karen Kingston af Greg Hunter – d. 6. november 2021 – FDA Documents Show CV19 Vax Produces a Bioweapon

USA watch dog – USA’s vagt­hund – COVID-19 booster sprøjte er også et bio­logisk våben – Engelsk artikel med Karen Kingston af Greg Hunter – d. 27. november 2021 – CV19 Booster Shot Also a Bio­weapon

Uvaccinerede i fare fra vaccinerede

USA watch dog – USA’s vagt­hund – Ikke-vacci­nerede er i fare fra vacci­nerede i den kom­mende mørke vinter – Engelsk artikel med Karen Kingston af Greg Hunter d. 29. sep­tember 2021 – Unvaxed at Risk from Vaxed in Coming Dark Winter