Videoer om endetiden

For nogle dage siden fandt jeg en kristen video om ende­tiden, som er yderst aktuel. Alle videoerne er på engelsk. Men når de er på You­Tube, så er det muligt at få under­tekster på, og det er muligt at få dem over­sat til danske under­tekster. Ved du ikke, hvordan du kan gøre det og gerne vil vide det, så har jeg skrevet, hvordan jeg gør her:

Undertekster på videoer på YouTube


Den bedste nyhed nogensinde!

The Best News Ever! – Den bedste nyhed nogensinde! – Den handler om, hvordan blive frelst, og det er det vigtigste af alt. – Jesus elsker dig! Stol på, at han i dag vil frelse dig fra den ondskab, der er på vej over denne verden. Han kommer snart for at tage os hjem! – Videoen varer 14 min. – Havde premiere d. 18. august 2020


Ladt tilbage

Left Behind (2000) – The original movie – Kirk Cameron. – Ladt tilbage (2000) – Den originale film – Kirk Cameron – Videoen varer ca. 1 time og 40 min. – Her lagt ud d. 22. februar 2021


God’s Roadmap to the End

Her er link til min side med link til videoerne, jeg har fundet på siden God’s Road­map to the End – Guds ende­tids­plan. Du kan se det på deres ikon oppe i venstre hjørne. Det er Jaco Prinsloo der har siden. Der er også denne face­book­side

God’s Road­map to the End


God’s Roadmap to the End

Næsten alle videoerne herunder kommer fra siden: God’s Roadmap to the End – Guds ende­tids­plan. Du kan se det på deres ikon oppe i venstre hjørne. Det er Jaco Prinsloo der har siden. Der er også denne face­book­side. Jeg har sat videoerne i den række­følge, de er ud­kommet. – Jeg har ikke fundet dem alle endnu og fået linket til dem. Men du kan finde dem her på deres side på YouTube. Jeg linker heller ikke til dem alle, for der er over 100 videoer på kanalen. 

For at se dem alle er det nød­vendigt at abonnere på siden “God’s Rodmap to the End“, være lokket ind.  Under Abon­nenter i menuen i venstre side, skal man klikke på “God’s rodmap to the end“. Og når man er kommet ind på siden, klikke på “videoer” i menuen under over­skriften. Så kan hele sam­lingen ses i den ræk­ke­følge de er ud­kommet. Med de nyeste øverst. 


Jeg har flyttet en del af videoerne herunder
over på min side med God’s Rodmap to the End


Brugte Trump . . . ? 

Did Trump just use Predictive Programming to confirm the I, Pet Goat 2 Time­line and our Escape? – Brugte Trump lige for­ud­seende pro­gram­mering til at bekræfte “Jeg, kæledyrs ged 2” tidslinjen og vores for­svinden? – Videoen varer 8 min. – Havde pre­miere d. 26. marts 2020


Mandela-effekten

The Mandela Effect Predicted in 2009 – Fearful Heavenly Signs & World War 3 Coming Soon! Be Ready!!! – Mandela-effekten for­ud­sagt i 2009 – Frygtfulde him­melske tegn og 3. verdens­krig på vej! Vær klar!!! – Videoen varer 1 time og 36 ½ min. – Havde premiere d. 28. april 2020


Når du ser . . . 

When You see all these things . . . Know that Summer is Near! We Fly Soon!! – Når du ser alle disse ting . . . Du skal vide, at sommeren er nær! Vi flyver snart!! – Videoen varer 39 min. – Havde premiere d. 4. juni 2020


Planlagt invasion af rumvæsener

An Alien Invasion “Planned” anytime from June 21st – To Cover the Truth of what Really Hap­pened. – En “planlagt” in­vasion af rum­væsener fra den 21. juni – for at dække over sand­heden om, hvad der virkelig skete. – Videoen varer 27 min. – Havde premiere d. 17. juni 2020


Profetier, drømme og visioner om endetiden

End Times Prophecies, Dreams & Visions all Poin­ting to USA’s Destruction and Judg­ment coming Soon! – Profetier, drømme og visioner om ende­tiden, der alle peger på USA’s øde­læg­gelse og dom, der snart kommer! – Videoen varer ca. 1 time og 8 min. – Havde premiere d. 11. juli 2020.


Endens tid

The Time of the End – Confirmed by Signs, Dreams, Visions and God’s Word – Endens tid – bekræftet af tegn, drømme, syner og Guds ord – Videoen varer 1 time. – Havde pre­miere d. 16. august 2020


Flere drømme og syner

More Dreams and Visions Pointing to the Rapture, the Resur­rection of the Dead and Great Des­truction – Flere drømme og syner, der peger på bor­tryk­kelsen, de dødes gen­op­stan­delse og den store øde­læggelse – Videoen varer 46 min. – Havde pre­miere d. 31. august 2020.


Halloween-bortrykkelsen i 2020

The Halloween Rapture of 2020 – Dreams and Visions Con­fir­ming God’s Timing. – Hallo­ween-bort­rykkelsen i 2020 – Drømme og syner, der bekræfter Guds timing. – Videoen varer 56 min. – Havde premiere d. 21. september 2020. – (Bort­ryk­kelsen blev altså ikke til noget på det tids­punkt, men den kommer.) 


Den 10. december 2020

December 10th Is Coming and Soon the World will Face a Choice With Eternal Conse­quences. – Den 10. december er nært fore­stående, og snart vil verden stå over for et valg med evige kon­se­kvenser.  – Videoen varer 43 min. – Havde premiere d. 29. november 2020.


Tre dages mørke

Three Days of Darkness Starting on Easter Sunday or soon after? PART 1 – Tre dage med mørke begynder på påskesøndag eller kort efter – 1. del. – Videoen varer 53. min. Havde premiere d. 2. april 2021 – 


Den skjulte festdag

The Hidden Feast Day and the Return of the Good­man from His Long Journey – Den skjulte festdag og Guds­mandens til­bage­venden fra sin lange rejse – Videoen varer ca. 15 min. – Havde premiere d. 17. april 2021


Budskab fra Daniel

Blessed are those who WAIT for 1335 days! Another hidden message from Daniel to the watch­men? – Salige er de, der VENTER i 1335 dage! Endnu et skjult budskab fra Daniel til vagterne? – Videoen varer 31 min. – Havde premiere d. 4. maj 2021

 

I videoen herover bruger han klip fra denne video: I, pet goat II animation – Jeg, kæledyrs ged 2 tegnefilm – Den varer 7 ½ min. – Den udkom 3. juli 2012.


Hvilken velsignelse?

What Blessing is given to those who wait for 1335 days? Could it be the Sign of the Son of Man? – Hvilken vel­sig­nelse gives til dem, der venter i 1335 dage? Kunne det være Men­nes­ke­sønnens tegn? – Videoen varer ca. 10 min. Havde premiere d. 11. maj 2021


14 års tidslinje

14 Year Timeline Centered on May 26, 2021 – 14 års tids­linje cen­treret på d. 26. maj 2021. – Videoen varer ca. 15 min. – Havde pre­miere d. 13. maj 2021


Ugen om storhed

The Week of Greatness – Does Our Enemy Know When We Will Depart? I Think He Does!! – Ugen om storhed – Ved vores fjende, hvornår vi vil rejse? Det tror jeg, at han gør!! – Videoen varer ca. 14 min. Havde premiere d. 15. maj 2021.


21. maj 2021

Could May 21st be Judgement Day? When they say Peace and Safety – then Sudden Des­truc­tion Comes – Kan den 21. maj være domme­dag? Når de siger fred og sik­ker­hed – så kommer den pludselige øde­læg­gelse – Videoen varer ca. 5 min. Havde premiere d. 20. maj 2021.


Bortrykkelsen

The Rapture – Just Around the Corner! This is the “Calm Before the Storm!” – Bort­ryk­kelsen – lige om hjørnet! Dette er “Stil­heden før stormen!” – Videoen varer 21 min. Havde pre­miere d. 23. maj 2021.


Et himmelsk tegn

A Heavenly Sign Awaited from Ancient Times Being Ful­filled? – Et him­melsk tegn, ventet på fra old­tiden, er det ved at blive op­fyldt? – Videoen varer 19 min. Havde pre­miere d. 29. maj 2021.