COVID-19 vaccine-skader

Der findes så mange men­nesker, som har fået skader af disse så­kaldte COVID-19 vac­ciner, så det er for­fær­deligt. Nogle kalder det bevidst folke­mord. Og det ser det absolut også ud til at være.

Når nogen laver noget, de kalder for en vaccine, og narrer folk til at tage den, men det faktisk er den, der vil gøre dem syge med det, de tror de bliver beskyttet imod, for­uden meget meget mere. Og de men­nesker, der har nød­god­kendt den, faktisk godt vidste om alle de bi­virk­ninger, der var i den. Hvordan kan man så kalde det andet end bevidst. Tusindvis af men­nesker er døde efter denne vac­ci­nation. Og tu­sindvis af men­nesker har fået alvorlige bi­virk­ninger og har dermed fået deres liv ødelagt.

Hvorfor gør de det? Disse onde men­nesker. Der er nok flere grunde. Penge­be­gærlige men­nesker tjener fedt på medi­ci­nal­in­du­strien. Men der er flere meget mere al­vor­lige grundet til det. De ønsker at aflive en stor del af jordens befolk­ning. De vil have alle men­nesker mærket til deres slave­system. Og det er nok Dyret, der hersker over de onde men­nesker. – For Dyret er her!

Link til . . .

Lange oversatte artikler  –

Mulige COVID-vaccine skader  – artikel af dr. Joseph Mercola

COVID-19 vaccineskader  – engelske videoer

Vaccine-skadede  – danske udsendelser

Sidse Kærsgaard

Her er link til op­lys­ninger om Sidse Kærs­gaard på Twitter – Her er nogle danske ud­sen­delser, hvor Sidste er med; se af­snittene – Sidse Kærs­gaard & Den Frie Presse. Sidse er med i ud­sen­delsen: 4 vaccineskadede fortæller