Mulige COVID-vaccine skader


Analyse af dr. Joseph Mercola
fra han hjemmeside d. 30. maj 2021
Fakta kontrolleret

De mange måder, hvorpå COVID-vacciner kan skade dit helbred.

Nedenstående er oversat med Deepl fra denne artikel:
The Many Ways in Which COVID Vaccines May Harm Your Health
Der ligger også en video på engelsk.

[Det, der står i disse klammer, har jeg tilføjet.]

Om – dr. Joseph Mercola‘ baggrund.


Ordforklaring

Latent – skjult; som endnu ikke er kommet til ud­fol­delse, f.eks. latent sukker­syge, som endnu ikke har medført symp­tomer.

Prion – Prioner er særlige pro­te­iner, som er an­svarlige for en række syg­domme, der skyldes ned­bryd­ning af nerve­celler.


Indholdsfortegnelse

Med link til de enkelte afsnit i artiklen

Side   1 – Historien i et overblik – er under indholdsfortegnelsen
Side   2 – Indledning
Side   3 – Spike-proteinet er biovåbnet
Side   4 – Spike-protein, der produceres i din krop, er meget unaturligt
Side   5 – Virkeligheden er endnu værre end forudset
Side   6 – Latente virus kan blusse op, hvis du får COVID-vaccinen
Side   7 – Betydningen af type I-interferon
Side   8 – SARS-CoV-2 spike-protein konstrueret med HIV
Side   9 – Hvordan mRNA kan ændre dit DNA
Side 10 – SARS-CoV-2 spike protein kan være en fjende
Side 11 – Er vacciner med virale vektorer bedre eller værre?
Side 12 – Kan COVID-vacciner “afgive” eller overføre smitte?
Side 13 – Hvilken vaccine er den farligste?
Side 14 – Hvad kan vi forvente at se mere af?
Side 15 – Hvad er løsningerne?
Side 16 – Konference om vaccination


Historien i et overblik

COVID-19-vacciner kan for­år­sage skade på en række for­skellige måder. Det for­uro­ligende er, at alle disse for­skellige skade­meka­nismer har syn­er­gistiske virk­ninger, når det drejer sig om at dys­re­gulere dit med­fødte og adap­tive im­mun­system og akti­vere latente vira.

De værste symptomer på COVID-19 skabes af SARS-CoV-2 spike-pro­teinet, og det er netop det, som gen­ba­serede COVID-vac­ciner in­struerer din krop til at lave.

Mens det naturlige spike-protein er dårligt, er det spike-protein, som din krop pro­du­cerer som reaktion på vaccinen, endnu værre, da det syntetiske RNA er blevet mani­puleret på en sådan måde, at det skaber et meget robust og una­turligt spike-protein.

Spikeproteinet er giftigt i sig selv og har evnen til at frem­kalde vas­kulære, hjerte­mæssige og neuro­lo­giske skader.

COVID-19-vaccinen sætter type I-inter­fe­ron­vejen ud af funktion, hvilket for­klarer, hvorfor vac­ci­nerede patienter rap­por­terer om herpes- og helvedes­ild in­fektion efter COVID-19-vac­cination.


Fortsætter næste side med – 

Indledning