Mærkede mennesker

Hvad?Mærkede mennesker!Did Jen Psaki say: “Marked people“? – Sagde Jen Psaki: “Mærkede mennesker”? – En “Freudian slip”, hun taler om de “vacci­nerede” som “marked people”. – En “Freudian slip” er også kaldet para­praxis, er en slip på tungen, der til­syne­ladende ufor­varende af­slører en ubevidst tanke eller holdning.” – Altså en for­talelse, der afslører, at vaccinen er mærkning af men­nesker. – De ved, hvad de gør! – Du må bare ikke vide det.

Chip i vacciner

Vaccineret bluetooth aktiveret mikrochip – video – 17 min. – Her vises også, hvordan de skærer en mikro­chip ud af en mands skulder.

Mikroskopisk afbildning af nano­chips i Biontech Pfizer og Johnson & Johnson vaccine af aner­kendte tyske specia­lister og læger. De tyske eks­perter har anslået stør­relsen af disse mikro­chips til 40 nanometer. Med­del­elsen er gengivet fra “Jaybot Media”. – Video – 4½ min.

Se også

COVID-19 vacciner er det dyrets mærke?

Er MAC-mærkningssystemet ‘Dyrets mærke’?

Nano-teknologi i COVID-19 vaccinerne

Set efter COVID-19 vaccination

Én ting er helt sikkert, det er ingen vaccine, og den be­skytter ikke mod COVID-19. Den giver COVID-19. Verdens største bedrag. Guds ord advarer:

Certificate = certi­fikat | Of = af | Vac­ci­nation = Vac­ci­nation | ID = ID-mærke = Iden­ti­fi­ka­tions­mærke | 1 =A = kunstig | 9 = I = intel­ligens.

Desuden er COVID baglæns DIVOC, som på he­braisk betyder be­sæt­telse af en ond ånd. Se også: “DIVOC I.A. = COVID-19“.