Vidste du . . . ?


Det vigtigste i livet

Vi mennesker tror, vi ved så meget. Du ved sikkert meget, men ved du det vigtigste i livet? Her kan du teste lidt af din viden, for herunder står en del spørgs­mål, som du jo kan se, om du kendte svaret på.

Hvad er det vigtigste i livet? Vi ved, at vi er født. Det er derfor, vi er i live. Det er ikke en selvfølge, for mange bliver dræbt, før de bliver født. Vi er i live. Du kan læse dette, at en dag skal du dø! Det er lige så sikkert, som at du nu er i live. Med én undtagelse! Hvad mener du? . . . Få svaret længere nede på siden. Er du forberedt til “livet efter døden”?

Ved du, om du har den vigtigste livsforsikring? Det vigtigste i livet er at vide, hvor jeg skal tilbringe evigheden. Og at vælge det, jeg ikke kommer til at fortryde. Vi må vide, at vores navn er skrevet i “Livets Bog”. Det er den vigtigste livsforsikring. Vidste du det?


Vidste du . . . ?

Vidste du, at Charles Darwin tilbagekaldte evolutionsteorienVed du hvorfor, han gjorde det? Han blev klogere!

Vidste du, at Gud er den største matematiker? Guds matematik er virkelig spændende. Ved du, hvad Guds matematik går ud på? Bibelens grund­tekst­er er skrevet på hebraisk og græsk, og disse bogstaver har talværdi. Erstat bogstaverne med talværdierne og se, hvad der kan komme ud af det. Her kommer links, til nogle sider, når jeg får dem klar til det. 

Vidste du, at den russiske matematiker og fritænker Ivan Panin kom til tro på Jesus Kristus, da han begyndte at læse Bibelen fra grundteksten? Ved du hvorfor? Han så Guds matematik i teksterne, han læste. Og den var så storslået, så det kunne umuligt være tilfældigt. En stor ma­te­ma­ti­ker stod bag.

Vidste du, at en organisation arbejder på at res­ta­u­re­re den originale græske grundtekst? Ved du, hvad den hedder? Center for New Tes­ta­ment Res­to­ra­tion (CNTR). Ved du, hvorfor de gør det?

Vidste du, at der findes flere græske grundtekster af Det nye Tes­ta­men­te? Ved du, at det derfor ikke er ligegyldigt, hvilken grundtekst man bruger til at oversætte NT fra? Derfor arbejder CNTR for at restaurere den originale grundtekst.

Vidste du, at Pagtens Ark er blevet fundet? Ved du, hvad Pagtens Ark er? Her kan du læse “Pagtens Ark fundet og skjult igen“.

Vidste du, at Jesu ligklæde eksisterer i dag? Der er faktisk skrevet en bog om det. Den er meget interessant og absolut også værd at læse. Du kan købe “Torino-ligklædet” eller du kan låne den.


Alle tror på noget!

Ved du, hvad du tror på?  Selvom du siger, at du ikke tror på noget, så gør du det alligevel; for så tror du på “ingenting”.
Ved du, hvem du tror på? Enten tror du på Gud, eller du tror på Djævelen. Der er ikke andre muligheder. Enten tror du på Guds sandhed, eller så tror du på Djævelens løgne.

Du lever – når du er død!

Vidste du, at når du er død, så holder du ikke op med at være i live? Det lyder måske skørt, men sådan er det? Når du er begyndt at leve, d.v.s. når du er undfanget i din mors mave, så holder du aldrig op med at eksistere. Fordi Gud har blæst sit eget liv ind i mennesket, da han skabte mennesket, så har mennesket fået evigt liv i sig og kan dermed ikke holde op med at eksistere, da Gud er evig.

Vidste du, at en dag skal du stå til regnskab for, hvordan du har levet dit liv her på jorden? Vi kommer til at stå til regnskab for de valg, vi har taget her i livet. Også om vi har valgt at sige nej til at tro på Gud. Vi kommer også til at stå til regnskab for, hvad vi har sagt. Det er ud fra vore ord, vi bliver dømt.

Vidste du, at der kommer en dommens dag? Vi skal alle stå til regnskab overfor Gud på dommens dag.  I Matt. 12.37 står der: »Thi ud fra dine ord skal du frikendes, og ud fra dine ord skal du fordømmes.« Gud ved alt om os. Så hvis du siger, at du ikke tror på Gud, så har du udtalt din egen dom. Den, som tror på ham (Jesus), dømmes ikke; den, som ikke tror (på Jesus), er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne Søns navn. 

Jesu fødsel

Vidste du, at Jesus blev født for godt 2.000 år siden? Det gør du sikkert. Men tror du på, at det er sandt? Ved du også, hvorfor Jesus blev født? Det er jo ikke for, at vi skulle have en grund til at fejre jul.

Vidste du, at Jesus blev født af en jomfru? Det er der nok også mange, som ikke vil tro på. Men hvis Jesus ikke blev født af en jomfru, så var hans blod ikke rent, d.v.s. så var det ikke uden synd; og så kan du ikke komme i Himmelen, den dag du dør. Jesus blev født af en jomfru, og hans blod var rent, fordi det var Guds eget blod; derfor kunne det blod betale for al vores synd.

Påsken 

Vidste du, at Jesus kalder sig selv for Menneskesønnen? Ved du hvorfor, han gjorde det? Adam var den første “menneskesøn”. Adam betyder menneske. Vidste du det? Jesus var den sidste Adam. Jesus blev menneske. Derfor kaldte han sig for “Men­ne­ske­søn­nen”. Jesus kom for at sone Adams synd. Og hele verdens synd.

Vidste du, at Jesus døde på et kors langfredag? Det gør du måske, da det er derfor vi fejrer langfredag hvert år til påske. Men ved du også, hvorfor Jesus døde? . . . Jesus døde, for at vi kan komme i Himmelen, den dag vi dør. Alle mennesker bliver født som syndere. Syndere kan ikke komme i Himmelen. Jesus døde og tog al vores synd på sig, så vi kan tage imod hans offer og få hans syndfrihed, så vi kan få fællesskab med Gud og komme i Himmelen, den dag livet her er slut.

Ved du, hvad der stod lige under Jesu kors? Ved du, hvad Jesu blod dryppede ned på? Det er ret fantastisk, men Gud havde sørget for, at Pagtens Ark blev plaseret i en klippehule, lige der hvor Jesus skulle blive korsfæstet flere hundrede år senere. Jordskælvet, da Jesus døde, banede vejen, så Jesu blod dryppede ned på Nådestolen på Pagtens Ark.

Vidste du, at en mand har fundet noget af Jesu blod? Ved du, hvem det var? Ved du, hvor han fandt det? Ved du, hvornår det skete? Vil du gerne vide det? Så kan du læse “Pagtens Ark fundet og skjult igen“. Der står, hvem der fandt noget af Jesu blod, og hvor han fandt det. Men også hvordan de har fundet ud af, at det blod viser, at Jesus blev født af en jomfru.

Vidste du, at Jesus opstod fra de døde tredjedagen efter at han døde? Det er der nok mange, som ikke vil tro på. Men hvis Jesus ikke opstod fra de døde, så vil du havne i Helvede, den dag du dør, for så blev Satan ikke besejret.

Kristi himmelfart

Vidste du, at Jesus fór til himmels? Det gør du sikkert, da vi fejrer Kristi himmelfartsdag, men tror du på det? Ved du, hvor Jesus var, da han blev rykket op til Himmelen? Han var på Oliebjerget øst for Jerusalem i Israel.

Vidste du, at da Jesus var blevet løftet op til Himmelen, stod der to engle hos disciplene, som så på det? Ved du, hvad de sagde? Englene sagde til dem: »Denne Jesus, som er optaget fra jer til Himmelen, han skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til himmelen.« Ap.Gr. 1.11. Jesus kommer igen!

Vidste du, at det er derfor, vi kristne venter på Jesu genkomst? Jesus kommer igen, men ingen ved hvornår. Jesus sagde, at han vidste det heller ikke, kun Gud Fader i Himmelen ved det. Matt. 24.36: Men den dag og time kender ingen, ikke engang Himlenes engle, ja ikke engang Sønnen, kun Faderen alene.

Her er svaret! 

Vidste du, at det er undtagelsen for måske ikke at komme til at dø? Hvis vi lever og er rede til Jesus kommer igen, så bliver vi bortrykket og kommer derfor ikke til at dø. Matt. 24.30-31Og da skal Men­ne­ske­søn­nens tegn vise sig på himmelen; og da skal alle folkestammer på jorden jamre sig, og de skal se ›Men­ne­ske­søn­nen komme på himmelens skyer‹ med kraft og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med mægtig basunklang, og de skal samle hans udvalgte sammen fra de fire verdenshjørner og fra himlenes yderste grænser.


Fortsættelse følger . . .