Immunforsvaret

Immunforsvaret er det immunsystem, som Gud har givet os til at bekæmpe og beskytte os mod syg­dom. Det har jeg også skrevet om på min side om coronavirus – forebyggelse. Det er den bedste beskyttelse, vi kan få og udnytte. Hvis vi ikke havde vores immun­for­svar, så var vi døde. Immunforsvaret tilpasser sig de angreb, det bliver udsat for. Det gør vacciner ikke.

Coronavirus – forebyggelse

Er mennesker klogere end Gud?

Alle vi, der tror på Gud og hans ord, vil selv­følgelig sige nej. Men der er selv kristne, som tror, at medi­cinal­indu­striens vacciner mod corona er gode. De har nok ikke fået sand­heden at vide. Og nogle vil slet ikke høre sand­heden eller tro på den. Stakler siger jeg. Det er så let at blive forført i verden i denne endetids periode.

Der er altså mennesker, der tror, at de kan lave en såkaldt “vaccine”, men det er gen­terapi; de for­venter, at de påvirker vores immun­forsvar til at lave anti­stoffer mod corona­virus. Der er bare ingen, der ved, om det lykkes. Jo, Gud gør. Men de mennesker, der har frem­stillet de såkaldt “vacciner”, prøver jo dermed at gøre det bedre end Gud. – Kan de det? NEJ selvfølgelig kan de ikke det. – Så gør de sig jo faktisk klogere end Gud. – Har I, der tror på Gud, tænkt på det?


Hvordan fungerer immunsystemet?

Det fortæller Søren Ventegodt i denne udsendelse. Gud har skabt os med alt, hvad vi har brug for for at bekæmpe syg­dom. Det er ikke noget Søren for­tæller, det er noget, jeg siger, fordi sådan er Gud. Og det er altså Gud, der har skab alt også os mennesker. At mennesker kan sige, at alt er begyndt med én celle er noget sludder. Der fandtes ingen mennesker dengang. Så det er der ingen, der ved noget om. Der er ingen, der ved, hvordan Gud skabte vores verden fra starten af. – Udsendelsen på dkdox.tv er fra d. 11. jan. 2021 og varer næsten 18 min.:

Ventegodt om immunsystemet


D-vitamin er så vigtig for immunforsvaret

Michael Schultz har skrevet to meget gode artikler om immun­for­svaret. Du kan finde link til dem til hans face­book­side på næste side. Michael Schultz er auto­ri­seret fysio­tera­peut; læge­cer­tifi­ceret, Fascia Terapeut; auto­didakt kost- og er­nær­ings­re­sear­cher siden 1984. Du kan også læse Michael Schultz artikler på min side her:

Michael Schultz


Masker og immunforsvaret

Dr. Judy Mikovits og lægerne dr. Dan Erickson og dr. Artin Massihi for­tæller i doku­mentaren Plandemic om vores immun­forsvar. Immun­for­svaret har faktisk brug for virus og bakterier for at fungere optimalt. Dr. Dan Erickson siger: “Bygge­stenene i dit immun­system er virus og bakterier“. Den er ikke længere! – (20:24) – Og at gå med masker gør immun­for­svaret svagere. Vi bliver tvunget til at gå med masker for at beskytte mod corona­virus, og det gør vores immun­for­svar mindre stærkt til at modstå skadelige virus. Se mere om –

Masker og immunforsvar

Svækket immunforsvar

Dr. Dan Erickson fortæller om, at vores immun­system er vant til be­røring. Vi deler bakterier, stafylo­kokker, strep­to­kokker, bakterier og virus med hinanden. Det med­virker til, at vi ud­vikler immun­respons hver dag mod disse ting. Bliver de ting taget væk fra os, så svækkes vores immun­forsvar. Når folk gemmer sig hjemme, svækkes deres immun­system. Spærrer de sig inde i månedsvis, så svækkes det mere og mere. – Frygter du for virus og bakterier? Det bør du ikke gøre, fortæller dr. Artin Massihi.

Virus og bakterier 

Dr. Artin Massihi fortæller, at virus og bakterier faktisk er dine venner, som du har brug for for at overleve. At bruge maske og handsker for­mindsker vores bakterie­flora. Og den bakterie­flora og virus er vores venner, som beskytter os mod andre sygdomme. Hvis ikke mennesker får den bakterie­flora og de virus, så kan det ende med at de får op­por­tunis­tiske infek­tioner. Hvad er så det?


Opportunistiske infektioner

De infektioner, som kan komme, når immun­sy­stemet er blevet svækket, kaldes op­por­tunis­tiske in­fek­tioner. Disse op­por­tunis­tiske in­fek­tioner er tit så alvorlige, at man kan dø af dem. Desuden øger et svækket immun­system også risikoen for visse former for kræft. Det skriver de faktisk på Sundhed.dk. Selvom de gøre det i for­bindelse med HIV.

Opportunistiske infektioner


Svækket immunforsvar

Det betyder altså, at det er farligt at gå med maske og at gå og vaske hænder og ting og sager hele tiden. Fordi det faktisk svækker vores immun­for­svar. Det for­tæller de læger, der har for­stand på det. Men vi får at vide af myn­dig­hederne, at vi skal holde afstand, vi skal vaske hænder eller spritte hænder. Og vi skal gå med ansigts­maske. Alt sammen ting, der svækker vores immun­for­svar, så vi bliver mere mod­tagelige for op­por­tunis­tiske in­fek­tioner, som kan blive så alvorlige, at man kan dø af dem. Og risikoen for visse kræft­former øges også. Mange mennesker dør af årsagen til kræft.


Vacciner svækker immunforsvaret

Læge Claus Hancke fortæller også, at når mennesker får vacciner igen og igen, som f.eks. mod influenza, som desuden slet ikke virker, så svækker det immun­systemet. Det er i udsendelsen om Immun­forsvar eller vaccine (22:03). Linket kommer læn­gere nede på siden. – Desuden øger influenza-vacciner risikoen for at få COVID-19 med 36 %, for­tæller dr. Judy Mikovits her under:

Medicinalindustriens strategi


Sundhedsmyndighederne

Hvordan kan det være at sund­heds­myndig­hederne her­hjemme og vel mange steder i verden an­be­faler og nogle steder kræver, at mennesker gør de ting, som faktisk gør os mere udsatte for syg­domme? Ja, det må du jo nok spørge dem om, selvom det kan være farligt at spørge vores regering. Jeg tror, at sund­heds­myn­dig­hederne følger WHO’ an­be­falinger. Og WHO anbefaler jo det, som er medicinal­indu­striens strategi, da medicinal­indu­strien jo giver masser af penge til WHO hvert år.

Hvem tror du på?

Det vigtigste er selvfølgelig, at du tror på Gud og hans søn Jesus Kristus og har taget imod Jesus som frelser og lever dit liv med ham. – I denne omtalte situation omkring corona­virus be­stemmer du jo så selv, hvem du vil tro på, WHO eller de fagfolk, som faktisk har forstand på mikro­bio­logi? – Tror du på de mennesker, som får masser af penge for at an­befale det, de gør? – Eller tror du på de mennesker, som faktisk bliver forfulgt for at anbefale det, de gør? – Det er nok værd at overveje!

Jeg er ked af at måtte sige det, da det ikke burde være sådan. Men mennesker, som ude­luk­kende vil tro på sund­heds­myn­dig­hederne og reger­ingens an­be­fal­inger her­hjemme, risi­kerer altså at blive godt og grundigt snydt og vildledt. – Når man altså tror på, hvad de mennesker, der har forstand på tingene, siger. Hvem har mest forstand på tingene? Én der har en karakter niveau på 7 eller 11? De fleste vil vel sige 11, og det gør de klogt i.


Overbelastet immunforsvar

Det er vel logisk nok, at det ikke er godt, når vore immun­for­svar bliver over­be­lastet. Når mennesker, som har et over­be­lastet immun­forsvar i for­vejen, bliver an­grebet af sygdom, så kan det få alvorlige konse­kvenser. Derfor bør vi passe på vores immun­forsvar og gøre, hvad vi kan for at styrke det.

Weekendavisen har en god artikel om det angreb indefra, som mennesker kan blive udsat for. Du kan også høre artiklen.

Angreb indefra


Cytokinstorm

Det er cytokin­stormen, der kan komme ved angreb af virus, som kan blive livs­farlig. Der er nogle vitaminer og mineraler og urter, som er særligt gode til at dæmpe cytokin­storm. Det er C- og D-vitamin og mine­ralerne: selen, zink og mag­nesium. Urten rød solhat (Echinacea) er også god til at dæmpe cytokin­stormen. Det meste af det står også i artiklen “Angreb indefra”.  – At forebygge at få cytokin­storm og op­timer immun­for­svaret er også vigtigt. Da det altid er bedre at fore­bygge end at helbrede. C- og D-vitamin og mine­ralerne selen, zink og mag­nesium er med til at fore­bygge cytokin­storm. Og de styrker også immun­for­svaret.

I denne ud­sendelse for­tæller Claus Hancke om, hvordan vi styrker vores immun­for­svar – Udsendelsen på Free Observer er fra d. 30. nov. 2020 og varer 21 min.:

Sådan styrker du dit immunforsvar

Styrk dit immunforsvar

Det vigtigste gode råd til beskyttelse, som læge Claus Hancke kommer med i denne udsendelse, er, D-vitamin. Desuden C-vitamin, selen og zink. Vi bør sørge for at vores immunforsvar ikke er nedsat. Claus anbefaler 100 μg D-vitamin om dagen og 100 μg selen. Problemer med smags og lugte­sans skyldes tit, at folk har et lavt niveau af zink (12:17), men D-vitamin mangel kan også give de symptomer. Det er usundt at ryge, men det svækker også immun­for­svaret at spise meget sukker (9:39). – Udsendelsen på dkdox.tv er fra d. 17. dec. 2020 og varer 32 min.

Immunforsvar eller vaccine

Sukker ødelægger immunforsvaret 

Der er noget, der virkelig ødelægger immun­for­svaret ifølge læge Claus Hancke. Det er sukker. Og det går ind og påvirker immun­sy­stemet næsten med det samme altså samme dag. Det betyder, at oplever du syg­doms­angreb, er det værste, du kan gøre at spise en masse sukker eller drikke soda­vand. Tro ikke at light produkter er sundere. Hvis de bruger kunstige søde­stoffer i stedet, bliver de ikke sunde af det – tvært­imod. – Desuden bør vi holde vores immun­for­svar på toppen hele tiden. – Så det er langt bedre at spise frugt for at få de søde­stoffer kroppen har brug for. Det hvide roe­sukker gavner ikke helbredet.


Hvidløg

Min erfaring er også, at hvidløg hjælper med at bekæmpe virus. Det er dog heller ikke ligegyldigt, hvordan man tager det. Det kan du læse mere om på min side om –

Hvidløg mod virus


Gode artikler om immunforsvaret

På næste side har jeg lagt link til gode artikler om immunforsvaret.

Gode artikler