Melatonin – serotonin – tryptofan

Til dig, som allerede har læst min indledning, kommer eller er her genveje til:

Melatonin  & Serotonin  & Tryptofan

Hormoner og signalstoffer


Indledning

Hvad er mela­tonin, sero­tonin og tryp­tofan? Og hvorfor bruge tid på dem? Tryp­tofan er en amino­syre, den kan omdannes i kroppen til sero­tonin og mela­tonin, hvis de rette beting­elser er til stede. Sero­tonin er et hormon, et signal­stof og en neuro­trans­mitter, det kommer an på, hvor i kroppen det er. Mela­tonin er et signal­stof. Disse stoffer er meget vigtige for vores sundhed. Hvem vil ikke gerne leve i sundhed?

Nu er der selvfølgelig mange stoffer, som er meget vigtige for vores sund­hed. Så hvorfor lige bruge tid på disse? Der findes nok mange mennesker, som tror, at de lever sundt, men de gør måske nogle ting, som absolut ikke er sundt. Det er så let at blive bedraget. Hvis jeg gør noget, som ikke er godt, og jeg ikke ved det, så vil jeg sikkert blive ved med at gøre det. Men hvis jeg ved, at det jeg gør ikke er godt, så er der også en mulighed for, at jeg vil ændre adfærd.

Hvorfor bruge tid på dette?

Mit håb er, at nogle, som læser og forstår dette, og det jeg har skrevet på siderne om mela­tonin, sero­tonin og tryp­tofan vil ændre på deres måske usunde livs­stil og begynde at under­ordne sig Guds vilje også på det område, som handler om sund­hed også m.h.t. søvn og hvile og kost der fremmer sund­heden; foruden at undgå det, som faktisk øde­lægger legemet. – De Jesus-troendes tempel for Hellig­ånden.

Vi Jesus-troende er Guds tempel

Det er jo vores ansvar, hvordan vi lever vore liv. Gud siger, at vi, der lever med Jesus som frelser, er Guds tempel og Guds Ånd bor i os. Guds tempel er helligt, og vi må passe på det. For hvis vi ødelægger Guds tempel, vil Gud ødelægge os. Det står der faktisk i 1. Kor. 3.16Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham; thi Guds tempel er helligt, og I er jo hans tempel!

Vores ansvar 

Vi bør være fornuftige og rette os efter Guds ord. Men det er ikke nogen modsætning, at vi også i det omfang, vi er bevidst om det, passer på vores legeme, som er vores tempel. Kommer vi bevidst eller ubevidst til at gøre ting, som ødelægger os selv, så kan vi ikke bebrejde nogen andre for det. Vi kan heller ikke bare give omstæn­dig­hederne skylden eller tro det er tilfældigt. Vi kan ikke få sejr over det ved at stå det imod, som et angreb fra fjenden.

Nogle mennesker kan endda tro, at Gud er årsagen til sygdom og vil lære dem noget igennem det; eller måske det er de andre, som bør lære noget igennem det, de går igennem. Det er jo helt forkert at tro sådan. Selvfølgelig bør vi altid lære. Det gælder også, når vi går igennem noget. Men måske bør vi ganske enkelt lære at behandle både os selv og andre ordentligt! – Vi må nød­ven­dig­vis ændre på de ting, vi selv gør forkert!

Gud har jo skabt os, som vi bør være, men vi mennesker vil jo så gerne selv bestemme over vores liv. Nu er det bare sådan, at de ting Gud har skabt, fordi det er bedst sådan, bør vi ikke lave om på i den tro, at vi er klogere, eller det passer bare ikke lige i mit program for mit liv. Vil vi ikke leve, som Gud har skabt os til, så får vi altså selv konse­kven­serne at mærke. Sådan er det bare.

Gud elsker os alligevel. Men vi bør også vise vores kærlighed til Gud ved at adlyde hans vilje. Guds vilje er også, at vi, så vidt vi ved og kan, retter os efter de ting, som Gud har skabt os til.

Ånd, sjæl og legeme

Gud har skabt os som hele mennesker. Vi består af ånd, sjæl og legeme. Det betyder, at vi må tage os af alle tre dele af os. Vi må passe på vores åndelige liv med Gud. Vi må give vores sjæl de rette betingelser for at trives, men den del af os skal ikke dominere. Vi bør lære at lev ud fra vort sande JEG, som er vores på-ny-fødte ånd. Det kan du læse mere om her, hvis du har lyst. Men vi må også tage os af vores legeme, som er det hylster, vi har fået at være i, så længe vi er på denne jord.

Vi bør ikke misbruge vort legeme ved at presse os selv til mere, end vi har evner og kræfter til.

Behov for søvn og hvile

Gud har altså skabt os også med et behov for søvn og hvile. Vores legeme og sjæl bliver genoprettet, mens vi sover. Men det er ikke ligegyldigt, hvor meget eller hvor lidt vi sover. Det er heller ikke lige­gyl­digt, hvilken tid på døgnet vi sover. Husk, det er Gud som har skabt vores legeme med de behov, som det nu har.

Disse sider, melatonin, serotonin og tryptofan, er skrevet for at oplyse om nogle ting, som nok ikke er så kendte. Hvis legemet er sygt, slidt eller træt, så kan det faktisk godt være, fordi vi behandler os selv forkert. Vi kan ikke bare skyde skylden på den for­gæng­elige verden, vi lever i. Vi har også selv et ansvar.

Velkommen til at læse mine sider om:

Melatonin  & Serotonin  & Tryptofan

Hormoner og signalstoffer