Skræmmekampagne


Den åndelige side af sagen

Der foregår en skræmme­kam­pagne i hele verden. Den dybeste årsag er, at vejen bliver banet for en ny ver­dens­leder – en verdens diktator – vi, der kender Bibelen og tror på den, ved, at det er Anti­krist, der bliver den nye diktator i verden. Det står der i Guds ord, og det kommer til at ske. – Det er der intet, der kan hindre. – Men så længe vi Jesus-troende er i denne verden, så er vi sat her som lys og salt. Vi må fortælle sand­heden – oplyse – og vi må modstå for­råd­nelsen i verden. – Lyset er stærkere end mørket.

Redskaberne der bruges i skræmmekampagnen

Anthony Fauci “simulerede” en pandemi før den kom. Han sagde i 2017, at der helt sikkert ville komme et overraskende udbrud, og han ønskede et pan­demisk bered­skab. Om han er med­an­svarlig i pan­demien, tør jeg ikke udtale mig om. Men jeg tror ikke, han søger Gud og får sin in­for­mation fra ham. Hvor han så får den fra, ved jeg ikke. Eller om han selv er med­an­svarlig. – Gud ved det! – Men Anthony Fauci og Bill Gates er med i den “Den pande­miske special­styrke” efter hvad Judy Mikovits for­tæller. – Og jeg tror det, Judy fortæller, er sandt.

WHO – verdens­sund­heds­organi­sationen tjener medi­cinal­industrien. De for­tæller ikke, hvad der er sundest og bedst for os. De fortæller, hvad der er bedst for medi­cinal­industrien. De anbefaler det, som er medici­nal­indu­striens strategi. Se af­slør­inger på min side om WHO – sund­heds­orga­nisa­tionen.

PCR-testen var hurtig klar, da pandemien kom. Corman Drosten doku­mentet blev skrevet, “godkendt” og udgivet på få dage. Hvilket er umuligt i den verden. Og der er også mange fejl i den. Det kan du læse og høre mere om på min side om Coronavirus – PCR-testen.

Medierne er rigtig gode hjælpere i skræm­me­kam­pagnen. De fortæller for det meste, hvad reger­ingen gerne vil have, vi skal vide. Der findes mange op­lysende videoer og dokumenter, som medierne bare ikke vil bringe og fortælle noget om. Har du hørt om alle de protest demon­stra­tioner, der har været rundt om i landet, i medierne? – Tavshed. – Jo, når der bliver ballade, så skal medierne nok fortælle om det.

Censur – der foregår meget censur på inter­nettet. Det gælder, når du googler noget. Det er ikke sikkert, du kan få vist lige netop de søge­resul­tater, du faktisk søger efter. Google viser det, de synes, du skal have at vide. Desuden slettes der rigtig mange link på Facebook, YouTube og andre steder, fordi de over­skrider noget, de kalder fælles­skabs­reglerne. – Hvor er ytrings­fri­heden henne? – Det er altså ikke altid tilladt at dele sand­heden med andre. Men så længe mennesker er enige i reger­ingens politik, så må de gerne dele deres meninger med andre. – Se mere under Censur.

Taler op i stedet for ned

Nogle bruger udtrykket om at tale en situation op. Det vil sige, ved at de snakker om en ting, så bliver den faktisk kun værre. Som at gøre en myg til en elefant. Blæse en ting op. – Det er virkelig noget medierne gør med coronavirus. Den er så farlig. De taler frygt til mennesker, og mange mennesker bliver bange. Dør der flere end der plejer? Nej, det gør der ikke, i nogle tilfælde har der været færre.

Tal en del af manipulationen 

Læge og ph.d. Vibeke Manniche for­tæller i denne ud­sendelse om, hvordan tallene bliver brugt i mani­pula­tionen af be­folk­ningen. Ud­send­elsen på dkdox.tv blev lagt ud d. 18. jan. 2021 og varer 20 min.

Statistik er en del af sygdommen

Mediernes propaganda

Medierne burde dække begiven­heder uden at være poli­tiske, men det er desværre ikke til­fældet. Når mennesker, der advarer, ikke kan komme til orde, så er der noget fuld­stændig galt. Medierne taler frygt til folk. Og troen kommer af det, der høres. Altså når mennesker hører – frygtfrygtfrygt – hele tiden og så igen. Hvad gør mennesker så? Så frygter de fleste nok. Hvad er det, jeg lytter til? Hvem er det, jeg lytter til? Lytter jeg til medierne, som sådan set går reger­ingens ærinde, men de bliver jo nok også betalt for det af reger­ingen med deres støtte­partier, så får jeg altså ikke at vide, hvad andre mener om tingene.

Taler så det virker frygt

Medierne er rigtig gode til at snakke om tingene, så det virker frygt i mennesker. Derfor kalder jeg det for skræmmekampagne. De fortæller, at så og så mange er nu døde med corona. Men de fortæller ikke, hvor mange der er døde af andre ting; eller hvor mange der plejer at dø i den måned.

Nogen siger, hvis du kan få mennesker til at frygte, så kan du få dem til hvad som helst; og det var faktisk også den taktik, som Hitler brugte. – Er det ikke tanke­væk­kende! – Vejen banes for en ny diktator. – Antikrist.

Læge censureret af pressen

Læge og ph.d. Vibeke Manniche er blevet cen­su­reret væk efter 30 års sam­arbejde med pressen. Hvorfor? Hun er ikke enig med reger­ingens politik med deres forbud og regler. Ud­sendelsen her fra dkdox.tv er lagt ud d. 31. jan. 2021 og varer 39 min.

Læge censureret efter 30 år

Fup eller fakta?

Der er så mange op­lys­ninger, der for­midles som fakta, men det er faktisk fup. Der er så meget, så jeg vil lave en side med Fup eller fakta. Alt det fup, der bliver fortalt som fakta, er jo også et red­skab i skræm­me­kam­pagnen.

Sundhedsskandale & politisk skandale

Læge Søren Schifter (dr. med.) skriver i en for­nuftig artikel på Ind­blik Opinion d. 15. april 2021: “Corona­hånd­teringen er den største sund­heds­skandale i min leve­tid“. Citat fra artiklen: “Det her forløb og reger­ingens poli­tiske hånd­tering er den største sund­heds­skan­dale og den største politiske skan­dale, jeg har op­levet i min leve­tid. Aldrig, mig bekendt, har en regering på så kort tid gen­nem­ført så mange menings­løse og virk­nings­løse for­an­stalt­ninger med så store sam­funds­skade­lige ef­fekter.”

Dødstal

I USA bliver der direkte svindlet med døds­tallene, da læger bliver betalt 13.000 $ fra Medicare, hvis de skriver COVID-19 på som døds­årsag. Og hvis patienten bliver lagt i respi­rator får de 39.000 $. Det fortæller Judy Mikovits i doku­men­taren Plandemic. Og inter­vieweren, Mikki Willis, kan bekræfte, at han har talt med læger, der ind­rømmer, at som årsag ved pati­enter, der er syge eller døde, så får de bonusm når de kalder det COVID-19. – Den slags kaldes korroption.

Her er et billede på facebook med dødstal fra Spanien. Og du kan se opslaget fra d. 3. jan. 2021 her. – Læs selv, hvad der skrives også under kommentarerne.


Fortsættelse følger . . .