Engelske hjemmesider

Jeg har fundet mange rigtig gode engelske hjemme­sider, som også op­lyser om alt det corona svindel, der foregår i verden. Med en browser der kan over­sætte, så er det muligt at få dem på dansk. Og nogle af dem har en boks på siden, hvor man kan vælge sprog. Så de er absolut værd at besøge og få in­for­mation fra. Også selvom man ikke er god til eller kan engelsk.


Vaccine fra Helvede

Der er en engelsk hjemme­side der hedder “Vaccine from Hell” – Vaccine fra Helvede. Og de har da fuld­stændig ret. De har også en “Translate language” i øverste højre hjørne, hvor der kan vælges sprog, men det kræver lige at brow­seren vil sam­arbejde.

Vaccine from Hell  –  Vaccine fra Helvede


Life Site News

Life Site News – Nyheder fra Livets Hjemmeside. – De er absolut også værd at besøge.

Life Site News  –  Life Site News


The Defender

Children’s Health Defense kan over­sættes til børns sund­heds for­svar eller be­skytter. Så det er børns sund­heds be­skyt­telse. – Robert F. Kennedy jr. er med i den orga­nisa­tion. – Du kan læse mere om dem på deres hjem­me­side og lidt på min med link til ar­tikler fra deres side.

The Defender  –  The Defender


Global ResearchGlobal forskning

Centre for Research on Globalization – Center for forskning i globa­li­sering. – Denne hjemme­side har en boks for oven på siden, hvor der står: “Translate Website” – Klik på pilen og vælg dansk, og du får hele siden på dansk. Der er så mange gode artikler på den side, som jeg gerne vil linke til, så jeg har lavet en side, der hedder Global forskning. Der kan du finde link til gode op­lys­ende artikler på deres side.

Global Research  –  Global forskning


Trial Site News – Undersøgelses nyheder

Trial Site News – Under­søg­elses ny­heder fra web­stedet. Denne side kan jeg ikke altid få google til at over­sætte. Men det er muligt at ko­piere tekst og få den over­sat via deepl. Det er mere besvær­ligt, men den inde­holder også vigtig in­for­mation.

Trial Site News  –  Trial Site News


Orwell City

Alt, hvad du finder på dette web­sted, er ar­tikler og videoer, som Orwellito laver i sin fritid. Hun skriver anmel­delser og under­tekster til videoer – på engelsk og spansk – med direkte rela­tion til den orwellske tid, vi lever i i dag. – Orwell City er ikke tilknyttet La Quinta Columna – Den femte Kolonne – dette websted er blot et alter­nativt nyheds­medie. Hun sammen­fatter og over­sætter de op­lys­ninger, som La Quinta Columna giver, til engelsk.

Orwell City  – Orwell City