Bruden kan hentes i 2024

Bemærk venligst, at jeg skriver “kan”. Jeg skriver ikke “skal”. Vi lever i for­vent­ning og i håbet om, at Jesus snart kommer og henter os. Hvis ikke du har læst “Jesu brud skal hentes“, så vil jeg an­befale, at du gør det, før du læser denne side. Da det er grund­laget for fort­sæt­telsen her. Alle de sider, jeg har linket til på siden “Jesu brud skal hentes” hører jo med til den side.

Hvornår kan bruden hentes?

Daniels syn

Profeten Daniel fik også flere syn om ende­tiden. Du kan læse om dem i Daniels bog. Derfra kommer ud­trykkene Daniels 70 år-uger og Daniels 70. uge. Mark Biltz har flere ud­sen­delser, hvor han for­tæller om Jesu gen­komst. Jeg har linket til nogle af dem på min side “El Shadai – ministeriet

Guds plan

Guds plan for ende­tiden kan vi selv­føl­gelig læse om i Guds ord. Der står vigtige ting i Daniels bog. Gud bruger IKKE vores ka­lender. Vi bør bruge Guds ka­lender. Gud har sine egne fast­satte fest­tider, som han op­fylder til hans for­ud­be­stemte og for­ud­sagte tid. Selv­føl­gelig bruger Gud sin egen ka­lender. Og du kan se lidt om det her på min side om “Guds tids-ur“.

Mark Biltz for­tæller (7:00), at hvis den store trængsel, Daniels 70. år-uge ikke be­gynder her i år 2022 til Rosh Ha­Shanah, så KAN den ikke begynde før om om 7 år, når der be­gynder en ny 7-års cyklus. Du kan se mere om det på disse sider: “Daniels 70. år-uge” & “Hvornår be­gynder Daniels 70. år-uge“. Og det vil også være fuld­stændig ulogisk, at Gud ikke skulle følge sit eget system.

Men …, men …, hvis det nu ikke er den tidsregning som jøderne bruger nu der er den rigtige i følge Guds tidsplan, hvad så?

Udelukkelses-metoden

Ud fra det Paulus for­tæller om de dødes op­standelse med bort­ryk­kelsen, som vil finde sted til Rosh Ha­Shanah, trom­pet­festen, så kan vi ude­lukke alle andre tids­punkter. Se: “Bortrykkelsen – Paulus“. Når vi så nu ved, at den store trængsel vil begynde sam­tidig med en ny 7-års cyklus, så kan vi ude­lukke alle de andre 6 års trom­pet­fester også. Det vil sige, at nu er der kun en “chance” ved sol­ned­gang lo­kal­tid i Israel på de 2-3 dage, hvor der fejres trom­pet­fest OG det er kun, når et sab­batår, she­mitah-året slutter, og der be­gynder en ny 7 års cyklus.

Daniels oplysninger

Så fik profeten Daniel nogle op­lys­ninger at vide, han fik faktisk meget at vide. Læs i denne for­­bindelse Dan. 12 og se, hvad der står. Og se så, hvad Gud viste Jerry Toney om det, på min side “2550 dage fra trom­pet­festen til for­son­ings­dagen“. Jeg tror på, det er rigtigt. Og når der så tilmed skal være 2550 dage mellem trom­pet­festen, hvor vi skal hentes hjem, og til for­son­ings­dagen, hvor Jesus vil sætte sine fødder på Olie­bjerget, så bliver det endnu mere spæn­dende at se, om det er i år Jesus kommer; for der er altså 2550 dage fra trom­pet­festen i år til for­son­ings­dagen om 7 år.

Og som du måske be­mærkede på siden “2550 dage mellem . . . ” så passer det altså ikke om 7 år med an­tallet af dage. Det passer, så vidt jeg kan se, med “de 2550” dage om 2 år, men der passer det bare ikke med den 7-års cyklus, som det også bør være.

Konklusion

Min konklusion er altså, at Jesus kan komme i år til trom­pet­festen, når den sidste basun lyder. Fordi det er trom­pet­fest og ifølge Paulus, så vil de døde stå op, når den sidste basun lyder, og det gør den til trom­pet­festen. Dagen som “Ingen kender dagen eller timen” af på for­hånd. Derfor kan jeg sige, at “Ned­tæl­lingen er begyndt” til trom­pet­festen i år. OG det er sab­batår i år, og der be­gynder dermed en ny 7-års cyklus til trom­pet­festen, derfor kan den store trængsel og Daniels 70. år-uge begynde. OG der er tilmed de 2550 dage til for­son­ings­dagen i 2029.

Du må selvfølgelig selv om, hvad du tror. Men ud fra, hvad jeg har set i Guds ord, så kan Jesus komme til trom­pet­festen i år d. 26. eller 27. eller 28. september 2022. Fordi de ting, Guds ord siger om det,­ er til­­fældet i år.

Din mening

Det kan da godt ske, du mener, at der skal ske nogle ting, før bort­ryk­kelsen kan blive aktuel. Og du må selv­føl­gelig mene, hvad du vil.

Andre tegn på bortrykkelsen

Selvfølgelig er det vigtigste, hvad Guds ord siger om det. Derefter kan der være andre tegn, der be­kræfter, at det kan være i år, det er ak­tuelt. Det vig­tigste er at være klar til afgang. – Vær rede! – Se andre tegn:

Sammeligning” – “Den røde drage” – “Det kom­mende jubel-år” – “Trom­pe­ternes fest” – “Trompetfesten” – “Hvis 2022 er 5971 efter skabelsen

Simpson tegne­films­klip om bor­tryk­kelsen – bemærk års­tallet i starten af filmen 2022. Ved verden noget, som mange kristne ikke ved?

Israel

Den store trængsel kan begynde, om Israel under­skriver en freds­af­tale med deres fjender. Se: “Det må Israel ikke, for så . . .“, fordi det udøser Guds vrede over Israel; og “Bort­ryk­kelsen kommer før den store trængsel“.

Der kommer nok flere link og oplysning, om jeg når det.
Jeg arbejder videre på næste side, men den er ikke færdig endnu.