Patent på mennesker

Her har jeg skrevet lidt af fra Kamalpreet Singhs inter­view af dr. Carrie Madaj. Den har danske under­tekster. Lagt ud d. 26. marts 2021 – 47 min.

Dr. Carrie Madej

Det er dr. Carrie Madaj der fortæller: Lad mig for­tælle om et andet viden­skabeligt møde, jeg deltog i, så du bedre forstår. En af de ledende læger, en af de førende viden­skabe­lige for­skere, hed dr. Craig Venter. I begyn­delsen af mødet sagde han: ”Hvad er Gud? Gud er ska­beren. Nu kan vi også skabe – nu er vi også guder”. Det burde sige dig en masse.

De mener, at de – kun dem, ikke os – kan blive guder og styre alle os små men­nesker i hele verden. På dette møde talte han også om at tage patent på men­nesker og eje dem! Han sagde, at hvis de kunne eje men­nesker, ville de sætte deres eget navn, skrive deres eget navn, inden i vores genom som et bræn­de­mærke!


Min kommentar

Mennesker kan ikke tage patent på noget, der fore­kommer naturligt i verden. Derfor bryder de sig ikke om at forske i natur­medicin, for den kan de ikke tage patent på. Noget der er skabt eller om­formet af men­nesker kan de søge patent på. Frø, som er hybrider f.eks. Derfor kan vi risikere, at hvis de får om­formet men­nesker til at blive til hybrider via gen­mani­pulation, så kan de søge patent på det, de har skabt. D.v.s. at de hybrid-men­nesker, som så ikke længere er naturlige men­nesker kan blive deres ejen­dom, som har om­skabt dem.

Jeg ved godt, det lyder vildt. Men dr. Carrie Madaj har hørt det på så mange møder. Det er ikke science fiction – det er virke­lighed. Og jeg må sige, at jeg tror helt sikkert, at det kommer, for Gud har vist i sit ord med Nebu­kad­nezars statstue, at fød­derne og tæerne var halvt af jern og halvt af ler.

Det er livsfarligt at gå på den vej. Og det kan også være evigt liv, det drejer sig om.

Se nedenstående advarsler!

Ingen menneskerettigheder

Planen om at mærke os – til den nye verdensordens slavesystem.

Guds navn i vores DNA – Gud har sat sit navn i vores DNA.

Dyrets mærke er her! – Bud­skab mod­taget d. 27. juli 2020 af Julie Whedbee. 

Dyret er her!

Er MAC-mærkningssystemet ‘Dyrets mærke’? –

Hurtig omskabelse af mennesker

Ikke længere et menneske – Profe­tisk drøm mod­taget d. 10. juli 2020.

Flere profe­tiske drømme her – Tilbage til din første kær­lighed.