Vaccine reklame

Nogle mennesker vil gerne reklamere for de så­kaldte COVID-19 vacciner. Jeg vil gerne tilstå, at jeg synes, det er så led. De leder andre men­nesker i fristelse. Og de ved sikkert ikke, hvad de gør. Om nogle ved, hvad de gør, kan jeg jo ikke vide. Jo, Bill Gates og hans med­sam­men­svorne ved, hvad de gør. Og de har et formål. Det kan du læse mere om her.

Kronprins Frederik

Jeg så denne reklame på facebook d. 18. maj 2021 med Kron­prins Frederik fra Det Danske Konge­hus: “I dag har jeg fået mit første stik. Tak til alle jer, der hjælper os på vej mod en normal hver­dag igen”. – Citatslut. – Jeg har læst nogle af kom­men­tarerne. Nogle tror, det er fake news. Nogle skriver: de skal have handsker på, de skal spænde huden ud og ikke klemme sammen, billedet er falsk. En kondolerer, hvad jeg godt kan forstå. – Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er rigtigt, at han har valgt at være forsøgs­person sammen med så mange andre.

Men jeg har læst, at det er ulovligt at rekla­mere for læge­midler. En skriver under kom­men­tarerne: “Konge­huset må ikke reklamere eller deltage offentligt i POLITISKE tiltage, og Mette Mao har FLERE gange sagt at dette corona-cirkus ER POLITISK!” – Citatslut. – Jeg har hørt en sige: “De vil da ikke slå konge­fa­milien ihjel. Så må den (vaccine) da også være sikker.” – Undskyld jeg siger det, men nogle men­nesker er sim­pelthen så naive og dumme, at de ikke kan eller vil forstå, at vaccinerne ikke er sikre, og at corona-virus ikke er farlig. Mennesker har nu i over 1 år lyttet til frygts pro­pa­ganda i medierne. Og mange tror på den, SUK.

Søren Brostrøm

Søren Brostrøm anbefaler også vaccine, hvad der vel ikke er nogen over­ras­kelse. Men da jeg tidligere havde læst på facebook, at han ikke ville lade sig vaccinere, så er det en overraskelse at læse, at det ville han altså gerne alligevel. Du kan læse det her i Politikken – d. 20. maj 2021. Efter hvad de skriver, skulle han have fået sit første stik d. 21. maj 2021.


NEJ til COVID-vaccine!

Jeg siger NEJ til de såkaldte vacciner, som er gen-terapi og verdens største eks­peri­ment på men­nesker. Ingen ved, hvad de kommer til at virke i fremtiden. – Jo, Gud ved det. Og jeg tror også Djævelen ved det. De men­nesker, der har op­fundet dem, tror sikkert også, at de ved det. Det bliver for­fær­deligt, når sand­heden går op for men­nesker. Jeg føler mig så magtes­løs. Jeg kan kun for­tælle men­nesker, det jeg er over­bevist om er sand­heden i denne corona-sag, jeg kan ikke over­bevise men­nesker om at de såkaldte COVID-vac­ciner er dødsens farlige.

Og hvem vil tro på mig? – Jeg er jo ikke noget. – Jo, jeg er et Guds barn, og jeg har ikke mistet brugen af min sunde for­nuft. Jeg tror ikke på Djævelens løgne. Hvis vi, som et Guds barn, ikke længere er i stand til at skelne mellem sand­hed og løgn, så har vi altså et meget alvorligt problem.

Guds kærlighed

Nogle mennesker siger ud fra Guds ord, at der er intet, der kan skille os fra Guds kær­lighed. Og Guds ord er sandhed, igen tvivl om det. Men Guds kær­lighed er altså ikke lige med Guds vel­signelse eller lig med Guds vel­behag eller lig med at kunne mærke Guds nærvær eller lig med at være have sit navn skrevet i Livets Bog. – Gud elsker alle men­nesker, og det gør han uanset, hvad de mennesker gør eller ikke gør.

Skabt i Guds billede

Gud har skabt os mennesker i sit eget billede og blæst sit eget evige liv ind i os. Gud har skabt os med alt, hvad vi har brug for, også til be­skyt­telse mod syg­dom. Gud har givet os vores im­mun­for­svar, der gør sit arbejde, når det er nødvendigt. Under for­ud­sæt­ning af at det bliver be­handlet godt og får de nær­ings­stoffer, som er nød­vendige til ved­lige­hol­delsen.

Klogere end Gud

Nu er det bare sådan, at nogle men­nesker tror, at de er klogere end Gud. Ja, der er også men­nesker, der også vil være som Gud og bestemme over andre men­nesker. – NEJ til tvang! – Det er der bare ingen mennesker, der har lov eller ret til. Nogle af de men­nesker, der mener, at de er klogere end Gud, har op­fundet noget, som de så kalder for en vaccine, selvom det intet har med gode levende vacciner at gøre. Det er gen-terapi, fordi det går ind og påvirker men­neskers gener.

Mennesker har nemlig ikke været i stand til dyrke det virus, de kalder corona-virus, og de har måske heller ikke op­renset og isolere det, der er i hvert fald ingen endnu, der er kommet med noget bevis for, at det faktisk eksisterer og kan vise dets fulde DNA-streng. Derfor kan de heller ikke lave nogen levende vaccine mod corona-virus.

Så har de prøvet at lave noget, som de kalder mRNA, der går ind og påvirker men­neskers gener og im­mun­for­svaret til at lave det protein, som de ikke selv kan få dyrket. De har forsket i den slags i 10-20 år. De nåede ikke at komme så langt, at de kunne forsøge på men­nesker for det lykkedes ikke godt i dyre­for­søgene. I nogle forsøg blev alle dyrene så syge, så enten døde det halve af dyrene eller dem alle.

Corona-virus kom

Så kom corona-virus. Og via medierne lyk­kedes det over al for­­vent­ning at få skræmt den største del af be­­folk­­ningen fra vid og sans, så de er dødens bange for at blive syge af corona-virus og dø af det. At den så efter­­hånden kun er 1 tiendedel så farlig som influ­enza ved de fleste ikke. Der dør altså 10 gange så mange af influ­enza som af corona-virus. – Men det har medført, at medicinal indu­strien begyndt at lave mRNA-vacciner mod corona-virus. Ja, nogle kaldes også for DNA-vacciner. Og da der jo efter­hånden ikke var så mange, der blev syge og døde af corona-virus mere så op­fandt myn­dig­hederne noget, de kalder for smit­tetal. Dertil bruger de PCR-test til at påvise at men­nesker er smittede.

PCR-test

At PCR-testen så slet ikke hverken kan eller må bruges til at stille en diagnose med, for­tæller de selv­føl­gelig heller ikke men­nesker. Der står en medicinsk ad­varsel på PCR-testenVirker ikke! – Men mennesker skal bare fortsat være bange for corona-virus, så de bliver villige til at deltage i verdens største forsøg med men­nesker – de såkaldte vacciner mod COVID-19.

COVID-19 vacciner

Disse vacciner er død­sens­farlige. En blev meget sur på mig, da jeg fortalte det. Jeg skulle i hvert fald ikke gå rundt og sige, at de vacciner var farlige, for det var der ingen, der vidste noget om. Jeg kunne sige, de var risikable. – For det første, har han jo ingen ret til at bestemme, hvad jeg skal sige, vi har ytrings­frihed. For det andet, når en såkaldt vaccine er så risikabel, at mennesker kan blive så syge efter en vac­ci­nation, at de dør af det, så er de altså dødens farlige i mine øjne. – Men Djævelen gør alt, hvad han kan, for at mennesker skal blive ved med at tro på hans løgne.

Kristne siger

I Udfordringen har jeg læst, nogle der skriver om, at kristne kan roligt tage COVID-vac­cinerne for de inde­holder ikke dele fra aborter. De var mest optaget af, om der kunne være abort­dele i vac­cinerne. Nogle har også skrevet der eller sagt andre steder, at de kan roligt tage COVID-vac­cinerne, for de er ikke Dyrets mærke. Jeg har også læst i Ud­for­dringen, at de øverste leder inden for pinse­kirkerne i Norden an­befaler, at men­nesker under­ordner sig deres myndigheder og lader sig vaccinere, når det bliver deres tur. – Hvor er de kristne henne som advarer? Jeg har set ganske få på nettet, men sandelig ikke mange. – Mange kristne anbefaler frem for at advare.

Nu kan du finde de ad­varsler, jeg har fundet og lagt ud på min side om Corona-vac­ciner. Jeg fandt en video om endetiden “Budskab fra Daniel” (fra d. 4 maj 2021). Den ligger på min side med – Videoer om endetiden – I den video fortæller Jaco om nogle meget alvorlige kon­se­kvenser, som men­nesker har op­levet, efter de tog en COVID-vaccine.

Både her på jorden og siden

Jaco siger (citat fra videoen efter 21 min. 19 sek.): “Mange, der har til­ladt sig at mod­tage denne gift (viser billede af COVID-vaccine) i deres kroppe, har er­klæret, at de ikke læn­gere kan føle Gud eller kom­mu­nikere med ham. Denne for­­tvivl­else er også, hvad de, der vil finde sig selv i Hel­vede, vil opleve, at være ad­skilt fra Gud og være en­somme for evigt og være i pine, fordi de tillod, at Guds billede blev fjernet fra deres kroppe.” – Citatslut. – Jeg ved ikke, hvilken vaccine disse mennesker har fået, om der er forskel på dem, men de er frygtelig farlige. MODERNA er den værste, om nogen er værre end andre, men jeg kan ikke sige, at andre skulle være mindre farlige.

Hvis de så tilmed også bevirker, at kristne ikke længere kan mærke Guds nærvær og komme i kontakt med ham, så er det virkelig al­vorligt. En ting er, hvis de dør af vac­cinerne, så er livet her på jorden jo slut, men hvad så med det liv der følger efter? Hvis de men­nesker har mistet Gud i sig, hvad så? Jeg tør ikke tænke tanken til ende.

Alvorlig advarsel!

Derfor bliver jeg så ked af det, når kristne i Udfor­dringen, på nettet eller andre steder siger til andre: I kan roligt tage vac­cinerne, for det er ikke dyrets mærke, der er ikke foster­dele i, de kan ikke skille jer fra Guds kær­lighed, I skal bare underordne jer og gøre, som der bliver sagt, og hvad de nu ellers kan finde på at sige. – Når det nu er løgn at corona-virus er farlig. Hvorfor i al verden vil men­nesker så deltage i verdens største eks­peri­ment? Når det kan få så store kon­se­kvenser for dem i dette liv og måske også i det kom­mende. – Tør du virkelig tage den chance eller risiko?

Jeg kan sim­pelthen ikke advare nok.